Hiszpania na granicy ubóstwa

511

 Jedna osoba na pięć żyjąca w Hiszpanii jest na granicy ubóstwa, a prawie każde gospodarstwo domowe ledwo wiąże koniec z końcem. Średnia dochodów do dyspozycji domostw spadła o 2,9%.

Bezrobocie w Hiszpanii wynosi obecnie 20% i jest najwyższym w strefie euro. Przewiduje się dalszy wzrost bezrobocia o 0,3% w tym roku.