Islandia narusza prawo unijne

2270

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) zdecydowało o wezwaniu Islandii do sądu w związku z tym, że kraj nie przyjął dyrektyw UE w sprawie transportu.

Mowa tu jest o dyrektywie europejskiej 2010/65/EU w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do, lub wychodzących z portów państw członkowskich. Zgodnie z wymogami powinna ona być wprowadzona do prawa islandzkiego w dniu 1 maja 2014 roku.

“Wniesienie sprawy do Trybunału EFTA jest ostatnim formalnym etapem procedury w sprawie naruszenia prawa…”.

“Wcześniej Islandia została poinformowana o stanowisku organizacji i miała szansę na przedstawienie swoich argumentów, jak również na zakończenie sporu poprzez wdrożenie koniecznych zmian”.

Opublikowany w: