Islandia pozwana do sądu

4122

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) pozwało Islandię do sądu za to, że kraj nie wdrożył czterech unijnych dyrektyw do swojego ustawodawstwa.

Islandia spóźnia się już rok z przyjęciem następujących europejskich przepisów:

-przeciwdziałanie wprowadzeniu sfałszowanych produktów leczniczych do systemu dystrybucji,

-nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii,

-środki zapobiegające emisji szkodliwych substancji z silników spalinowych,

-ochrona praw autorskich i praw pokrewnych.

Jako członek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i beneficjent europejskiego Rynku Wewnętrznego, Islandia ma obowiązek wprowadzić przepisy unijne „mające zastosowanie w EOG”.

Pozwanie państwa członkowskiego do stowarzyszenia EFTA to środek ostateczny, który ma zaradzić nieprawidłowościom we wprowadzaniu niezbędnych przepisów.

Islandia była uprzednio poinformowana o tych wykroczeniach, miała też okazję, by uzasadnić niedopełnienie zobowiązań oraz by naprawić tę sytuację.

Ilona Dobosz

Opublikowany w: