Który paszport jest najlepszy?

3543

Islandzki paszport jest uważany za jeden z najlepszych na świecie i znalazł się na ósmym miejscu w rankingu Visa Restrictions Index, który został stworzony przez spółkę Henley & Partners. Henley & Partners jest firmą doradczą pomagającą wybrać właściwy kraj do zamieszkania i starania się o obywatelstwo. W badaniu, które przeprowadzono wzięto pod uwagę 219 krajów z całego świata.

Za najlepsze paszporty na świecie uważa się te z Wielkiej Brytanii, Finlandii i Szwecji, które w badaniach otrzymały największą liczbę punktów – 173, co oznacza, że z tym paszportem można wjechać do 173 krajów bez konieczności posiadania wizy.

- REKLAMA -

Kolejne miejsce zajmują paszporty z Danii, Niemiec, Luksemburga i USA, każdy z nich daje możliwość podróżowania do 172 krajów.

Na trzecim miejscu są paszporty z Belgii, Włoch i Holandii, które dają wstęp bez konieczności wykupu wiz do 171 krajów. Później jest Kanada, która ma 170 punktów, za nią Szwajcaria, Austria i Nowa Zelandia – 168 punktów.

Polski paszport daje możliwość podróżowania do 153 krajów bez konieczności starania się o wizę. W Indeksie Polska zajmuje 13. miejsce.

Za najgorsze paszporty uważa się te z Afganistanu – 28 punktów, z Iraku – 31 punktów, z Somalii i Pakistanu – 32 punkty.

Tak niska liczba punktów oznacza, że mieszkańcy tych krajów mają bardzo ograniczoną wolność w podróżowaniu za granicę państwa, w którym mieszkają.

Według przedstawicieli firmy Henley & Partners, wymogi wizowe są bardzo ważnym narzędziem, które jest wykorzystywane przez władze państw do kontrolowania ruchu cudzoziemców, którzy przekraczają granice tych państw.
„Wymogi wizowe lub ich brak, pokazują również zależności pomiędzy poszczególnymi narodami jak i status danego kraju w ramach międzynarodowej wspólnoty narodów” podała w oświadczeniu spółka Henley & Partners.
Pełen ranking znajduje się na stronie Henley & Partners.

Opublikowany w: