Międzynarodowy Dzień Szczęścia!

1195

20 marca, na całym świecie obchodzi się bardzo radosne święto, które zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 28 czerwca 2012 roku. To właśnie dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szczęścia!

Uchwała, którą przyjęło Zgromadzenie mówi m.in., że „dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka”, ale zdanie to jest postrzegane znacznie szerzej. Nie chodzi tu tylko o szczęście prywatne ale również o odpowiednie zrównoważone i sprawiedliwe podejście do rozwoju gospodarczego.

Dzień ten ma być również dniem walki z ubóstwem i niesieniem dobrobytu dla wszystkich ludzi i narodów.

Ciekawostką jest to, że w himalajskim królestwie Buthanu dochód narodowy brutto mierzy się inaczej, ponieważ wyznacza go „szczęście narodowe brutto”. To właśnie m.in. spowodowało utworzenie międzynarodowego dnia szczęścia.

Zatem z okazji tego radosnego dnia, życzymy Wam wszystkim dużo szczęścia!

Opublikowany w: