Minister Össur Skarphéðinsson w Polsce

829

Na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego, dziś do Warszawy przyleciał islandzki minister spraw zagranicznych Össur Skarphéðinsson.
Głównymi tematami rozmów były: rozszerzenie Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście negocjacji akcesyjnych Islandii oraz Przewodnictwo Polski w Radzie UE. Ministrowie omówili również zagadnienia bezpieczeństwa i stosunków transatlantyckich oraz wschodniego sąsiedztwa UE.
Wizyta jest potwierdzeniem bliskich relacji łączących Polskę i Islandię, których elementami są miedzy innymi współpraca w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Północnej, dążenie Islandii do członkostwa w Unii Europejskiej oraz liczna grupa obywateli RP mieszkających i pracujących w Islandii.

informacje/msz.gov.pl