Pielęgniarki odrzuciły porozumienie dotyczące płac

3330

Pielęgniarki zrzeszone w Stowarzyszeniu islandzkich pielęgniarek, zadecydowały o odrzuceniu umowy dotyczącej płac, która została im zaproponowana w czerwcu przez władze.

W głosowaniu, które odbyło się dzisiaj aż 1677 członków stowarzyszenia było za odrzuceniem umowy, a przeciw było 219 osób.

Nowa umowa w sprawie płac została przedstawiona 23 czerwca, po długich 13 godzinnych negocjacjach pomiędzy przedstawicielami stowarzyszenia i władz państwa. Dziś umową zajęły się same pielęgniarki, które głosowały za lub przeciw jej przyjęciu.

Zgodnie z ogłoszeniem, które zostało opublikowane przez Stowarzyszenie islandzkich pielęgniarek, władze będą musiały odpowiedzieć na postulaty i zwiększyć płacę minimalną tak aby wyrównać ją z płacami innych związków zrzeszających wykwalifikowany personel. Pielęgniarki domagają się również zmniejszenia różnicy w płacach ze względu na płeć.

Opublikowany w: