Uratują Grecję?

595

Przedstawiciele państw ze strefy euro, mają dzisiaj nadzwyczajne spotkanie w Brukseli. Zostało ono zwołane przez przewodniczącego Rady Europejskiej, Hermana van Rompuya i dotyczyć ma stale pogłębiającego się kryzysu w Grecji. Prawdopodobnie na tym spotkaniu zapadnie konkretna kwota wsparcia dla Grecji, mówi się nawet o 100 miliardach euro. Tak szef greckiej dyplomacji zachęca uczestników spotkania do poparcia pomocy dla jego kraju:

„… to nie jest tylko problem Grecji, ale kwestia całej Europy. Wspólnie musimy podjąć działania, by zaradzić takim sytuacjom, jakie pojawiały się niedawno i dotyczyły Hiszpanii, Włoch czy Portugalii. Musimy wspólnie podejmować działania, by walczyć z kryzysem.. Mam nadzieję, że właśnie taką europejską odpowiedź otrzymamy na szczycie …”

Oczywiście Polska nie bierze udziału w tym nadzwyczajnym w szczycie.