Wysoki procent ateistów w Islandii

3805

Według badania przeprowadzonego przez stowarzyszenie Gallup International, Islandia znajduje się w pierwszej jedenastce państw o najwyższym odsetku osób niewierzących.

Ankieta była przeprowadzona od listopada 2011 do stycznia 2012, brało w niej udział 57 państw. Respondentów pytano, czy postrzegają siebie jako osoby religijne, niereligijne czy zupełnie niewierzące, bez względu na to, czy uczestniczą w nabożeństwach (źródło: Morgunblaðið).

W Islandii, 57% ankietowanych uznało siebie za osoby religijne, a 31% – za osoby niereligijne. Co dziesiąta osoba odpowiedziała, że jest niewierząca. 2% respondentów nie odpowiedziało na pytanie albo nie umiało udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Islandia zajmuje miejsca 7-11, na równi z innymi państwami: Austrią, Australią i Irlandią. Na pierwszym miejscu znajdują się Chiny, gdzie 47% pytanych uznało się za ateistów. Dla porównania, w poprzednim takim badaniu, przeprowadzonym w roku 2005, 74 % respondentów stwierdziło, że są osobami religijnymi. Z nowej ankiety wynika zatem, że przez siedem lat odsetek osób religijnych w Islandii spadł o 17 punktów procentowych. W ostatnim badaniu uczestniczyło 50000 osób z różnych krajów. 852 Islandczyków udzieliło odpowiedzi przez internet.

Ilona Dobosz

Opublikowany w: