Zaprzysiężenie prezydenta

871

 Polska – Bronisław Komorowski złożył dziś przysięgę prezydencką i tym samym formalnie objął urząd prezydenta. Uroczystość rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

Następnie Bronisław Komorowski powtarzał słowa przysięgi które brzmią:

„Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Komorowski zakończył przysięgę słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Po tych słowach rozległy się brawa o parlamentarzystów oprócz przedstawicieli PiS, oni nie klaskali też po wygłoszeniu orędzia i na zakończenie posiedzenia.

 

Słowa nowego prezydenta:

„Trudno ukryć wzruszenie, gdy staje się w takiej chwili, w tym miejscu, gdzie bije serce polskiej demokracji” – mówił Komorowski, rozpoczynając swoje orędzie. Podkreślił, że „dostępuje dziś wielkiego zaszczytu i przyjmuje dzisiaj wielkie zobowiązanie”. „Dziękuję wszystkim, którzy wraz ze mną i moją rodziną przeżywają tę doniosłą chwilę i tutaj w polskim Sejmie, i w polskich domach”