Zmiana przepisów w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

1043

Z dniem 1 czerwca 2012 roku, Islandia, Norwegia i Lichtenstein przejdą z obowiązujących przepisów Rozporządzenia Rady (EWG) do porządku prawnego wyznaczonego przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – poinformował Polski Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z powyższym od 1 czerwca ulegnie zmianie sposób rozliczenia świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów ubezpieczonych w Islandii, Norwegii i Lichtensteinie, wykazanych na podstawie wydanego przez NFZ poświadczenia (E109 lub E121). Świadczenia te będą rozliczone odrębnym rachunkiem, tak jak w przypadku EKUZ i E106, ze wskazaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Na recepcie w polu „oddział NFZ„, od dnia 1 czerwca zamiast wpisu POW NFZ – „09” będzie (powinien być) wpisany kod kraju np. Islandia „IS”, Norwegia „NO”, Lichtenstein „LI”.
Zatem już wszystkie kraje EFTA (Szwajcaria od 1 kwietnia br., Islandia, Norwegia i Lichtenstein od 1 czerwca br.) i kraje UE (od 1 maja 2010 r.) podlegają pod nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

źródło: Medycyna praktyczna – prawo.mp.pl

Opublikowany w: