Mniejsze dochody

Dodane przez: INP Czas czytania: 3 min.

Zgodnie z indeksem Giniego i podziałem populacji względem dochodów, widać, że rozkład dochodów w Islandii na przełomie lat 2009 i 2010, wyrównał się. Stopa ubóstwa i zagrożenia ubóstwem, pozostaje stabilna od 2004 roku.
Współczynnik Giniego pokazuje, że rozkład dochodów wśród osób zamieszkujących to samo gospodarstwo domowe w Islandii, wynosił 25,7 w 2010 roku, a w 2009 wynosił 29,6. Indeks wskazał by liczbę 100 jeżeli ta sama osoba miała by wszystkie dochody krajowe, a 0 jeżeli wszyscy otrzymywali by równe dochody.
Podział dochodów na kwintyle, wskazuje, że Ci co należą do najwyższego, czyli piątego kwintyla, (co oznacza, że mają najwyższe dochody), mieli dochód wyższy o 3,6 raza od tych, którzy należą do najniższego kwintyla i mają najniższe dochody. W roku 2009 różnica ta wynosiła 4,2.
W roku 2010 średnie zagrożenie ubóstwem w Islandii wynosiło 9,8% i utrzymuje się na tym poziomie. Zagrożenie ubóstwem określa się biorąc pod uwagę to, jak wielu ludzi żyje z dochodów  jednego gospodarstwa domowego.
W porównaniu z innymi krajami europejskimi, Islandia zajmuje 17 miejsce, wśród narodów, które były określone od najniższego do najwyższego w indeksie Giniego.
Współczynnik Giniego należy interpretować w ten sposób, że im jest wyższy tym nierówności w dochodach w danym kraju są większe.
Indeks Giniego stosowany jest często w ekonometrii do liczbowego wyrażania nierównomiernego rozkładu dóbr, w szczególności nierównomiernego rozkładu dochodu np. gospodarstw domowych.

- REKLAMA -
Ad image

Biorąc pod uwagę wiek i płeć, to według statystyk poniżej progu ubóstwa w 2010 roku, żyło około 19% kobiet w wieku od 18 do 24 lat. Wskaźnik ten był najniższy dla osób od 50 do 64 roku życia i starszych.
Jeżeli chodzi o osoby żyjące samotnie lub samotnie wychowujące dzieci, poziom życia poniżej progu ubóstwa jest stosunkowo wysoki w porównaniu do innych typów gospodarstw domowych. To samo można powiedzieć o tych, którzy wynajmują swoje mieszkania w porównaniu do osób, które są właścicielami domów.

Rozkład dochodów w społeczeństwach jest bardzo zróżnicowany, a przyczyny jego występowania bardzo złożone. Wysokość dochodów zależy bowiem od poziomu wykształcenia, wykonywanego zawodu, intensywności pracy, miejsca zamieszkania, wielkości rodziny, predyspozycji fizycznych i umysłowych.

informacje/Hagstofa Iceland

Udostępnij ten artykuł