9.8 C
Reykjavík
19 sierpnia 2022

Oral History – dziedzictwo kulturowe Polski i Islandii uchwycone w ludzkich słowach

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Projekt „Oral History – dziedzictwo kulturowe Polski i Islandii uchwycone w ludzkich słowach” będzie realizowany na terenie Islandii i Polski w latach 2015–2016 we współpracy z The Icelandic Research Centre for Innovation and Economic Growth (www.rnh.is) w Reykjaviku. Skierowany jest do ekspertów i młodych badaczy stosujących w swych badaniach metodę historii mówionej oraz do Polonii islandzkiej (stanowiącej najliczniejszą mniejszość na wyspie) i mieszkańców Reykjaviku.

Celem projektu jest integracja mniejszości polskiej ze społecznością islandzką, dokumentacja oraz promocja polskiego i islandzkiego dziedzictwa kulturowego, wymiana dobrych praktyk, doświadczeń, a także porównanie roli metody oral history w nauce krajów europejskich pomiędzy naukowcami i ekspertami uczestniczącymi w projekcie. Projekt wpisuje się też w strategię Islandii dążącą do integracji mniejszości ze społecznością lokalną oraz przyczyni się do wymiany kulturalnej młodzieży, która będzie miała okazję poznać różnorodność kulturową obu krajów.

- REKLAMA -

Projekt składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi projekt badawczy „Polacy na Islandii”, polegający na zebraniu i opracowaniu relacji Polaków osiadłych na Islandii oraz Islandczyków mających kontakt z polską kulturą. W sierpniu tego roku zrealizują go młodzi naukowcy (studenci, doktorzy) z Polski i Islandii, zrekrutowani w ramach naboru ogłoszonego ok. 15 maja. Ten etap projektu realizowany będzie w Reykjaviku i jego okolicach. Grupa badawcza z Polski wyjedzie na Islandię, by tam wraz z grupą młodych naukowców islandzkich uczestniczyć w warsztatach oral history – prowadzonych przez polskich i islandzkich ekspertów – połączonych z wycieczkami krajoznawczymi oraz zajęciami z kultury i historii najnowszej Islandii i Polski. Następnie przystąpią do zebrania relacji dotyczących emigracji i życia na Islandii członków Polonii i Islandczyków mających kontakt z polską kulturą. Fragmenty tych relacji zostaną opublikowane na stronie projektu oraz zarchiwizowane w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka. Posłużą też do opracowania wystawy, która zostanie zaprezentowana w grudniu tego roku we Wrocławiu oraz w wersji online.

Druga część projektu poświęcona będzie metodologii oral history. W grudniu, we Wrocławiu, zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca roli i sposobu wykorzystywania metody oral history, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji oraz naukowcy z Europy. Wśród prelegentów osobną grupę tworzyć będą uczestnicy projektu badawczego „Polacy na Islandii”. Owocem konferencji będzie publikacja naukowa.

Jeśli ktokolwiek z naszych czytelników byłby chętny spotkać się z osobami prowadzącymi projekt, i opowiedzieć o życiu w Islandii, o wrażeniach i codzienności, prosimy o kontakt – na naszym forum lub drogą mailową – hania.gospodarczyk@gmail.com.

 

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -