10.8 C
Reykjavík
29 września 2022

Warsztaty na temat dwujęzyczności dziecięcej i rozwoju dwujęzycznego

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Na świecie jest więcej osób wielojęzycznych niż jednojęzycznych (Grosjean, 2012), a jednak w warunkach wielu krajów europejskich, mimo powszechności tego zjawiska, ciągle nie jest ono traktowane jako norma.

W związku z tym, że w Islandii liczba polskojęzycznych dzieci rośnie, przygotowano warsztaty dla rodziców takich dzieci i nauczycieli.

Warsztaty dla rodziców, odbędą się w sobotę 28 września 2019, w godz. 9.30 – 13.00.

Warsztaty dla nauczycieli, w niedzielę 29 września 2019, w godz. 10.00 – 14.00.  Oba warsztaty będą prowadzone w sali konferencyjnej Ambasady.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję:

– zapoznać się z wynikami najnowszych badań nad rozwojem dwujęzycznym, w tym prowadzonych z udziałem dzieci polskich wychowywanych za granicą,
– przedyskutować różne postawy i przekonania dotyczące dwujęzyczności,
– poznać i przećwiczyć dobre praktyki dotyczące codziennych sytuacji, w których można wspierać rozwój języka dziedziczonego (polskiego) i języka otoczenia (islandzkiego)
– wymienić doświadczenia dotyczące praktykowania dwujęzycznego wychowania.

“Poruszymy tematy poważne i niepoważne. Będziemy zastanawiać się nad wagą codziennych rozmów przy śniadaniu, czytania na głos i po cichu, używania smartfonów i innych urządzeń elektronicznych. Postaramy się skutecznie pogodzić łaknienie wiedzy teoretycznej z potrzebą znajdowania praktycznych rozwiązań” piszą organizatorzy w ogłoszeniu.

Będzie czas na chwilę odpoczynku (przerwa), ale będzie też intensywna praca: potrzebna będzie inwencja i pomysłowość uczestników.
Prowadzące obiecują stawić czoła zarówno trudnym pytaniom, jak i łatwym rozwiązaniom.

Warsztaty są współorganizowane przez Ambasadę RP w Reykjaviku, Wydział Psychologii UW i krakowski oddział Bilingualism Matters.

Warsztaty skierowane są do osób dorosłych, dlatego prosimy o zorganizowanie sobie opieki nad dziećmi, aby móc wziąć udział w warsztatach.

ZGŁOSZENIA TYLKO POPRZEZ WYPEŁNIENIE ANKIETY DOSTĘPNEJ – TU

Strona wydarzenia na FBTU.

Warsztaty poprowadzą:
DR HAB. EWA HAMAN – adiunkt w Zakładzie Psycholingwistyki Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
DR HAB. ZOFIA WODNIECKA-CHLIPALSKA, prof. UJ – kierownik Zespołu Badawczego Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LANGUSTA, adiunkt w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

O warsztatach:

System edukacji jest na ogół jednojęzyczny (chociaż są wyjątki, np. Malta), a ew. pomoc w przypadku problemów z rozwojem językowym również jest dostępna niemal wyłącznie w języku większościowym (Kohnert, 2013). Islandia jest krajem wspierającym języki mniejszości, ale dzieci uczące się islandzkiego jako drugiego języka często mają z tym językiem problemy (Thordardottir i Juliusdottir, 2013).

Wiedza potoczna ciągle powiela mity dotyczące wielojęzyczności, nawet jeśli zostały one już zweryfikowane w badaniach naukowych (Wodniecka, 2011). Stąd też rodzice wychowujący dzieci mówiące więcej niż jednym językiem (migranci, rodziny wielokulturowe) często są narażeni na nieporozumienia dot. tego czy i w jakim stopniu ich dzieci mogą i powinny posługiwać się językiem/językami mniejszości i być wielojęzyczne.

Tymczasem za promowaniem wielojęzyczności wśród rodzin migrantów i rodzin wielokulturowych (czyli istniejącej w warunkach naturalnych) przemawia wiele argumentów pochodzących ze współczesnych badań psycholingwistycznych, chociaż warto zdawać sobie sprawę ze specyfiki rozwoju wielojęzycznego (Haman et al., 2017) i jego nieporównywalności, pod wieloma względami do rozwoju jednojęzycznego (De Houwer, 2009). Niemniej jednak dzieci dwujęzyczne mogą, zwłaszcza na początkowych etapach edukacji, nie dorównywać poziomem językowym jednojęzycznym rówieśnikom, co może niepokoić zarówno rodziców, jak i nauczycieli.

Wypracowywanie rozwiązań, które maksymalizowałyby korzyści płynące z wielojęzyczności i minimalizowały koszty z nią związane wymaga współpracy rodzin, środowiska edukacyjnego (przedszkola, szkoły) oraz wsparcia specjalistów, w tym naukowców. Warsztaty mogą stać się okazją do zacieśnienia tego typu współpracy między różnymi środowiskami.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -