Wybory parlamentarne 2011

Dodane przez: INP Czas czytania: 2 min.

Prezydent  Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, 4 sierpnia 2011 roku, wydał postanowienie dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu. Wybory odbędą się 9 października 2011 roku. Jak informuje Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku, na terenie Republiki Islandii zostanie utworzony jeden obwód wyborczy, a Obwodowa Komisja Wyborcza będzie miała swoją siedzibę w pomieszczeniach Konsulatu Generalnego RP w Reykjaviku  (Skúlatún 2, 105 Reykjavik).

- REKLAMA -
Ad image

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 62 Ustawy Kodeks Wyborczy, po raz pierwszy wprowadzono możliwość głosowania korespondencyjnego, które umożliwi skorzystanie z czynnego prawa wyborczego.

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu, jest posiadanie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz dokonanie rejestracji w spisie wyborców.  Wpisu do spisu wyborców dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej (na adres Reykjavik.info@msz.gov.pl) .

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane wyborcy:

•1. Nazwisko i imię (imiona).
•2. Imię ojca.
•3. Data urodzenia.
•4. Numer ewidencyjny PESEL.
•5. Miejsce pobytu wyborcy na terenie Republiki Islandii.
•6. Numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data jego wydania.
•7. W przypadku osób czasowo przebywających poza granicami Polski – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców na terenie Polski.

Druk zgłoszenia do spisu wyborców można znaleźć TUTAJ.
Zgłoszenia wniosku o wpisanie do spisu wyborców można dokonać najpóźniej w trzecim dniu przed dniem wyborów, tj. najpóźniej w dniu 6 października 2011 roku.
W ciągu najbliższych dni uruchomiony zostanie elektroniczny system e-wybory, który umożliwi wyborcom samodzielnie dokonywanie wpisu do spisu wyborców drogą elektroniczną.

tekst: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku

Udostępnij ten artykuł