Blabla-Skóli – centrum edukacji językowej

W Blabla-Skóli opracowaliśmy szczególny program nauczania języka islandzkiego dla dzieci i młodzieży. Naszym celem jest ułatwienie pełnej integracji i adaptacji dzieci z Polski w islandzkich szkołach oraz zapewnienie im efektywnej nauki języka islandzkiego, a co za tym idzie umożliwienie rozwoju intelektualnego oraz poprawy wyników w nauce. Program ten jest dwuetapowy – obejmuje islandzki jako drugi język oraz wsparcie szkolne.

Polskie dzieci urodzone na Islandii często już na początku nauki w szkole podstawowej potrzebują dodatkowego wsparcia w zakresie języka oraz integracji. Z powodu niezrozumienia poleceń czy zadań w szkole powstają u nich luki w wiedzy, które powiększają się z biegiem czasu. Nowe słownictwo oraz złożona gramatyka języka islandzkiego, wprowadzane już na poziomie nauczania początkowego, powodują trudności w rozumieniu tekstów oraz rozwoju językowym.

Drugą fundamentalną kwestią w naszym programie jest pomoc w odkrywaniu zdolności intelektualnych oraz talentów naszych uczniów. Budzimy ich zainteresowania nauką oraz entuzjazm do poznawania świata i języka islandzkiego.

Nasz program nauczania opiera się na islandzko-polskim systemie edukacyjnym, aby zapewnić równowagę między sposobem nauczania a treściami edukacyjnymi. Dzięki temu proces nauki i przyswajania wiedzy przez uczniów staje się bardziej efektywny, gdyż bazuje na materiale przerabianym w szkole i rozwiązywaniu zadań „domowo-szkolnych”. Jednocześnie tworzymy przyjazne polskie środowisko, w którym uczymy języka islandzkiego oraz pomagamy przyswoić wiedzę z lekcji, które były omawiane w szkole.

Strona internetowa szkoły – TU.

Profil na Facebooku – TU.

Udostępnij ten artykuł