Duże zadowolenie rodziców z pracy przedszkoli w Reykjaviku

1245

Wyniki ankiety na temat pracy przedszkoli w Reykjaviku wykazały duże zadowolenie rodziców. Jest to już czwarta tego typu ankieta od 2007 roku i część zadanych w niej pytań powtarza się. Dzięki temu istnieje możliwość porównania wyników z poprzednich lat.  
Podobnie jak w poprzednich ankietach rodzice uważają, że ich dzieci dobrze czują się w przedszkolu. Wyniki tej części ankiety wskazują na najwyżej do tej pory zmierzone zadowolenie rodziców, czyli 97%. Pomiar jest dość stabilny i prawie równy z wynikiem zadowolenia z uzyskanym w poprzedniej ankiecie. Zadowolenie z kontaktu rodziców i dzieci z kierownikami oddziałów wyniosło 90%, jak również wszystkie części ankiety dotyczące samopoczucia dziecka i stosunku pracowników, opieki nad dziećmi oraz bezpieczeństwa dziecka w opinii rodziców są na wysokim poziomie tzn. w przedziale 94-97%. Aż 90% rodziców jest zadowolonych z programu realizowanego w przedszkolu. Ogólnie zadowolenie rodziców waha się pomiędzy latami w przedziale od 95% do 93%.
Nowe pytania zwarte w tegorocznej ankiecie dotyczyły w większości procesu adaptacyjnego dziecka. Około 83% rodziców uważa, że proces adaptacyjny był dobrze przygotowany, a 90% z nich, że proces adaptacyjny przebiegał dobrze.
Analizując wyniki ankiety należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność poprawy sposobu przekazywania informacji z naciskiem na ulepszenie stron internetowych przedszkoli, jako platformy komunikacyjno-informacyjnej. Z odpowiedzi rodziców wynika również, że należy dokładnie przyjrzeć się stanowi budynków i boisk przedszkolnych.
Wyniki ankiety opinii rodziców na temat przedszkoli w języku islandzkim

- REKLAMA -

Opublikowany w: