Podwójna ilość papieru w pojemnikach – „Papier to nie śmieć”

1221

Widać już efekty zmian w gospodarce zarządzania odpadami, choć nie zostały one jeszcze wprowadzone we wszystkich dzielnicach. Porównując miesiąc kwiecień 2012 roku i 2013 roku ilość papieru wyrzucanego do niebieskich pojemników podwoiła się. W kwietniu 2012 roku zebrano 80 ton, a w tym samym miesiącu rok później 160. Cały zebrany papier zostanie poddany procesowi recyklingu i wykorzystany ponownie.
Dużo osób wciąż waha się i ma wątpliwości przy zamianie szarego pojemnika na niebieski. Używanie w prawidłowy sposób niebieskich pojemników jest bardzo efektywne i zmniejsza ilość śmieci w szarych pojemnikach, a koszt ich używania jest dużo niższy – trzy niebieskie pojemniki kosztują tyle co jeden szary.
Dokładne informacje o niebieskim pojemniki można znaleźć na pappirerekkirusl.is, również w języku polskim.

[vimeo url=”http://vimeo.com/65902088″]

Opublikowany w: