Regulamin dodawania komentarzy

957

1. Dodanie komentarza na portalu Informacje.is oznacza zgodę na poniższy regulamin.

2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji
    na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.

3. Redakcja może nie przyjąć komentarza do publikacji w przypadku:
    – niskiej jakości merytorycznej lub językowej,
    – lekceważenia zasad kultury języka,
    – treści rasistowskiej lub w jakikolwiek sposób obraźliwej dla innych ludzi.

4. Komentarze na portalu Informacje.is można dodawać pod nazwiskiem lub pseudonimem.

5. Komentarz nie może zawierać treści (również odnośników do stron) sprzecznych z prawem, pornograficznych,
     hackerskich, obraźliwych, propagujących przemoc oraz innych podobnych treści.

6. Komentarze nie mogą promować broni, narkotyków, nikotyny, alkoholu czy innych używek.

7. Komentarz nie może być natarczywą reklamą usług, towarów, produktów czy firm.