Chcą pracować w innym kraju…

700

Około 85% islandzkiej młodzieży, zainteresowana jest pracą w innym kraju europejskim. W tym ponad 40% myśli o wyjeździe za granicę do pracy na dłuższy okres. To wyniki nowego sondażu, jaki przeprowadzono w 31 europejskich krajach, na początku tego roku. Największy odsetek chętnych do wyjazdu ze swojego kraju był w: Islandii, Szwecji, Bułgarii, Rumunii i Finlandii.