Wzrost korupcji na Islandii

Dodane przez: INP Czas czytania: 2 min.

Najnowsze dane, które zostały opublikowane przez Transparency International (TI), dowodzą temu, że w Islandii, jest bardzo duża nieufność wobec wszystkich instytucji gospodarczych, a poziom korupcji wyraźnie się zwiększa.
Zgodnie z najnowszą edycją Indeksu Percepcji Korupcji 2011, która została opublikowana na początku grudnia, Islandia nie wypadła najlepiej. W tym roku, w badaniu brały udział 183 państwa.
Najmniej skorumpowanymi krajami na świecie, okazały się być Nowa Zelandia, Dania, Finlandia i Szwecja. Kraje skandynawskie, zawsze znajdowały się na samym szczycie listy jeżeli chodzi o najniższy poziom korupcji. Zaskakujące jest to, że w tym roku, Islandia spadła aż na 13 miejsce.
Pomimo to i tak nadal wyprzedza ona takie kraje jak Niemcy, Japonię czy USA. W roku 2005 Islandia zajęła pierwsze miejsce w rankingu i uznana była za kraj, w którym praktycznie korupcja nie istnieje, w roku 2007 jej pozycja zmieniła się i wówczas Islandia spadła na 6 miejsce.
W tym badaniu brała udział również Polska, która została sklasyfikowana na 41 miejscu, które dzieli z Republiką Zielonego Przylądka. W porównaniu z ubiegłym rokiem, oznacza to, utrzymanie pozycji w rankingu.
Indeks Percepcji Korupcji jest badaniem, które wyraźnie pokazuje, to jak społeczeństwa danych krajów postrzegają zasięg i rozmiary obecnej korupcji. Badanie to zatem, nie pokazuje faktycznej skali tego zjawiska, a jedynie społeczne odczucia na jego temat.
Metodologia IT, opiera się na zbieraniu różnych ocen i opinii przeprowadzanych wśród instytucji, przedsiębiorców. Jest to przeprowadzane dlatego aby w efekcie końcowym móc porównać te dane i opracować wskaźnik, który dotyczy kwestii odnoszących się do przekupstwa funkcjonariuszy publicznych, defraudacji publicznych funduszy itp.
Biorąc pod uwagę badania dotyczące oceny politycznej, pod względem korupcji, Islandia zdobyła największą ilość punktów, co oznacza, że instytucje polityczne należą do najmniej skorumpowanych na świecie. Inaczej wygląda sytuacja z instytucjami gospodarczymi, które według  społeczeństwa są najbardziej skorumpowane.

TAGI:
Udostępnij ten artykuł