Sorpa przekazała dziś kolejne pieniądze

570

 W sumie od początku roku Sorpa przekazała dotację w kwocie 22,5 miliona koron. Tylko dzisiaj kwota wynosiła 14,6 miliona kron. Dofinansowane zostały różne instytucje i stowarzyszenia, m.in. Czerwony Krzyż, Liga Kobiet, Stowarzyszenie Samotnych, Stowarzyszenie Dzieci Głuchych, wsparcie dla niepełnosprawnych.