Wyniki kontroli sprzedawanych lodów

736

 Kontrola jakości dotyczyła lodów z maszyn. Próbki pobrano od 42 firm. Tylko 72% spełniało wszystkie normy. Trzydzieści firm „zdały egzamin” w pierwszym podejściu. Osiemnaście z nich miało wynik bardzo dobry, dwanaście otrzymało drobne upomnienia. Pozostałych 12 nie spełniało norm ale otrzymały czas na podjęcie działań naprawczych.

Trzy firmy po drugim badaniu zostały całkowicie zawieszone.

Podobne wyniki były w latach ubiegłych, 2009 – 69%, 2008 – 72%.