Terapia logopedyczna i psychologiczna – październik 2015

3117

Zapraszamy serdecznie na zajęcia terapeutyczne dla polskich rodzin, prowadzone przez polskich specjalistów: logopedę oraz psychologa.

W programie:

  • indywidualne zajęcia logopedyczne z elementami edukacyjnymi: eliminowanie wad wymowy, zaburzeń artykulacyjnych, uruchamianie komunikacji w przypadku jej braku (metoda krakowska i alternatywna), praca na odruchach, integracja odruchów twarzy, archetypy ruchowe, terapia taktylna
  • grupowe ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci (Sherborne, Knill, Labane, Gimnastyka Mózgu, ,,Bumbumkowe poruszanki”, terapia motoryki ręki dla dzieci zdrowych oraz z wyzwaniami rozwojowymi)
  • bezpłatny blok informacyjny dla rodziców dotyczący: terapii ich dzieci, rozwoju komunikacji u dzieci w normie rozwojowej i z autyzmem, modyfikacji zachowań niepożądanych i agresywnych
  • zajęcia z treningu autogennego (metoda J.H. Schultza), połączonego z zajęciami rozwijającymi kreatywność i interakcje społeczne; tego typu zajęcia służą relaksacji i wyciszeniu się, pomagają w problemach z koncentracją oraz sprawiają, że dzieci są bardziej świadome swoich emocji i swojego ciała. Uczestnicy zajęć w sposób zrelaksowany otwierają się na samych siebie oraz na innych, co pozwala się im oczyścić ze stresów i napięć
  • pakiet dla osób dorosłych w przypadku obniżonego nastroju, depresji, bloków emocjonalnych oraz z dysfagią (problem z pobieraniem i połykaniem pokarmu)

Adresatami oferty są:

  • dzieci i młodzież z problemami: szkolnymi (zaburzenia uwagi koncentracji, nadpobudliwość ruchowa), komunikacją (zaburzenia artykulacyjne, brak lub nierozwinięta mowa), rozwojowymi (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, mózgowe porażenie dziecięce), a także pacjenci z dysfagią oraz dorośli

Osoby prowadzące terapię: mgr Justyna Gotthardt i mgr Katarzyna Kudrzycka

Planowany termin zajęć: październik 2015 r. Zajęcia mają formę odpłatną. Zapraszamy!

Zapisy na zajęcia logopedyczne:

Justyna Gotthardt, email: justynagotthardt@wp.pl, nr tel. 0048 505 778 442

Zapisy na trening autogenny i konsultacje psychologiczne

Katarzyna Kudrzycka, email: kasiak.spspr@gmail.com, nr tel. 7870108

Opłata za zajęcia: 3.500 kr za 45 minut.
Udział w zajęciach grupowych to 900 kr za 45 min, przy minimalnej liczbie 4 dzieci

BROSZURA INFORMACYJNA

Opublikowany w: