Wszystko o numerze ewidencyjnym – Kennitala

13158

Wszystkie osoby osiadłe w Islandii zarejestrowane są w Biurze Ewidencji Ludności i muszą posiadać numer ewidencyjny. Można powiedzieć, że numer ewidencyjny jest kluczem do islandzkiego społeczeństwa.

 • Pierwsze sześć cyfr numeru to data urodzenia zainteresowanej osoby: dzień, miesiąc i rok.

 • W Biurze Ewidencji Ludności zgromadzone są informacje o miejscu stałego zamieszkania, imieniu, urodzeniach, nadanych imionach, przeprowadzkach, zawartych związkach małżeńskich, konkubinatach, rozwodach, zgonach i innych.

 • Dla obywateli zagranicznych konieczne jest uzyskanie numeru ewidencyjnego. Potrzebny jest on m. in. do założenia rachunku bankowego, zameldowania, uzyskania telefonu domowego.

 • Zakłady (pracodawcy) i instytucje składają wnioski o przyznanie numeru ewidencyjnego dla obcokrajowca i mogą także wnieść o przyznanie numeru małżonkowi i dzieciom zainteresowanego.

 • Zakłady ubezpieczeniowe, posiadające zezwolenie na działalność w Islandii, mogą wnosić o przyznanie kennitali dla swoich zagraniczych kontrahentów.

 • Wniosek o przyznanie numeru ewidencyjnego można wypełnić w internecie, ale następnie należy go wydrukować, podpisać i przesłać drogą pocztową lub faxem do Biura Ewidencji Ludności.

 • Formularz w języku islandzkim. (pdf, 100 kb)
  Formularz w języku angielskim. (pdf 415 kb)

 • Do wniosku musi być dołączona kserokopia paszportu, a także nazwisko osoby składającej wniosek.

Þjóðskrá Biuro Ewidencji Ludności (The National Registry)

Borgartúni 24 150 Reykjavík

Telefon: (+354) 569 2900 Fax: (+354) 569-2949

mail: thjodskra@thjodskra.is

Numer ewidencyjny dzieci

 • Wniosek o przyznaniu numeru ewidencyjnego dziecku z obcym obywatelstwem należy złożyć oddzielnie. Rodzic (opiekun) składający podanie powinien sam posiadać zezwolenie na pobyt w kraju i być wpisany do rejestru ludności. Nie wystarczy posiadanie numeru ewidencyjnego lub wpis poza rejestrem.
 • Do wniosku o przyznanie numeru ewidencyjnego muszą być dołączone:
 1. Kserokopia z paszportu dziecka.
 2. Kserokopia oryginału aktu urodzenia dziecka.
 3. Kserokopia aktu urodzenia dziecka przetłumaczonego na j. islandzki przez tłumacza przysięgłego (nie trzeba tłumaczyć zaświadczeń wydanych w języku angielskim, duńskim, norweskim lub szwedzkim).

źródło: www.mcc.is

Opublikowany w: