Ogromne straty firmy Síminn

Dodane przez: INP Czas czytania: 1 min.

Wyniki, dominującej na rynku telekomunikacyjnym firmy Síminn, w ostatnim czasie znaczenie się pogorszyły. W roku 2010 firma straciła 10,6 miliarda koron islandzkich i jest to znaczne pogorszenie w porównaniu z rokiem 2009, kiedy to firma straciła „tylko” 2,5 miliarda koron islandzkich. Strata głównie spowodowana jest roszczeniami banków, spadkiem wartości nieruchomości oraz spadku wartości niematerialnych i prawnych.
Aktywa firmy w roku 2010 wynosiły 79,4 miliarda koron islandzkich i jest to mniej o 25% mniej niż w roku 2009. 

Udostępnij ten artykuł