Jeden system segregacji i specjalna zbiórka odpadów organicznych

Dodane przez: Monika Szewczuk Czas czytania: 4 min.
fot. sorpa.is

Zostały już przedstawione propozycje ujednoliconego systemu gospodarki odpadami na terenie stolicy oraz specjalnej zbiórki odpadów organicznych.
Mieszkańcy regionu stołecznego od dawna domagali się wprowadzenia jednolitego systemu gospodarki odpadami z gospodarstw domowych oraz specjalnej zbiórki organicznych odpadów kuchennych. W ostatnich miesiącach Związek Gmin Regionu Stołecznego (SSH) pracował nad przygotowaniem procedur, a niedawno przedstawiono raport grupy roboczej ds. koordynacji i specjalnej zbiórki odpadów. Ujednolicenie systemu gospodarowania odpadami to duży krok naprzód, który będzie miał ogromne znaczenie w walce ze zmianami klimatu oraz we wprowadzaniu gospodarki o obiegu zamkniętym w Islandii. Raport zakłada, że wdrożenie rozpocznie się w wybranych dzielnicach wiosną tego roku, a zakończy wiosną 2023 roku.

Cztery kategorie odpadów i możliwość stosowania podwójnych pojemników

- REKLAMA -
Ad image

W nowym systemie gospodarowania odpadami proponuje się, aby we wszystkich domach na terenie stolicy były zbierane cztery kategorie odpadów:

  • Organiczne odpady kuchenne
  • Zmieszane odpady z gospodarstw domowych
  • Papier i tektura
  • Opakowania z tworzyw sztucznych

System ten jest zgodny ze zmianami, które wejdą w życie w ustawie o odbiorze odpadów komunalnych na przełomie roku, i jest on oparty na modelu skandynawskim. Proponując projekt systemu, dążono do tego, aby zmiany były jak najwygodniejsze i najprostsze dla mieszkańców, a w domach, w których brakuje miejsca, dostępne będą podwójne pojemniki na odpady. W przypadku podwójnych pojemników, organiczne odpady kuchenne i odpady zmieszane będą zbierane w oddzielnych przegrodach w tym samym pojemniku, a opakowania z tworzyw sztucznych oraz papier i tektura w innym podwójnym pojemniku.
„Raport jest teraz dyskutowany na poziomie gmin i ta dyskusja jest bardzo ważna. Koordynacja gospodarki odpadami na obszarze stolicy i specjalna zbiórka organicznych odpadów kuchennych byłaby dużym krokiem naprzód dla mieszkańców obszaru stolicy. W ostatnich miesiącach gminy ściśle współpracowały z przedstawicielami firmy SORPA przy przygotowywaniu sprawozdania i mam nadzieję, że wszystkie gminy z zadowoleniem przyjmą propozycję wdrożenia nowego systemu. Ujednolicony system byłby lepszy niż system niejednolity i ułatwiłby mieszkańcom segregowanie odpadów. Ułatwiłoby to również obsługę odpadów i zarządzanie nimi firmom, które się tym zajmują” – mówi Gunnar Einarsson, prezes zarządu SSH.
„Specjalna zbiórka organicznych odpadów kuchennych jest również ważnym środkiem dla firmy GAJA, aby móc wytwarzać kompost z organicznych odpadów kuchennych z obszaru stolicy”.
W raporcie zaproponowano, aby organiczne odpady kuchenne były zbierane w workach dostarczanych mieszkańcom przez gminy. Worki te bardzo dobrze sprawdziły się w krajach skandynawskich i mają kluczowe znaczenie dla użyteczności odpadów organicznych. Przykłady realizacji w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej można znaleźć w raporcie.

Lepszej jakości i więcej lokalnych pojemników na odpady

Oprócz systemu czterech kategorii odpadów proponuje się, aby szkło, metale, tekstylia i opakowania zwrotne były zbierane w lokalnych stacjach w odległości około 500 metrów od każdego domu. Większe stacje lokalne będą oddalone o około 1000 metrów od każdego domu, dodatkowo udostępniając pojemniki na papier i tekturę oraz plastik.
Rola centrów recyklingu SORPA pozostanie niezmieniona, ponieważ mieszkańcy obszaru stolicy będą mogli oddać do przetworzenia wszystkie główne kategorie odpadów.

Przygotowanie i realizacja projektu

Projekt dotyczący ujednoliconego sortowania odpadów na obszarze stolicy jest jednym z wielu projektów priorytetowych Strategii Obszaru Stołecznego 2020–2024. Według Pála Björgvina Guðmundssona, dyrektora zarządzającego SSH, propozycja ujednoliconego sortowania odpadów i raport jej dotyczący są obecnie omawiane przez gminy członkowskie SSH. Oczekuje się, że dyskusja zakończy się w najbliższych tygodniach. Wiele innych priorytetowych projektów planu działania jest obecnie w trakcie realizacji, w tym projekt sformułowania polityki klimatycznej dla obszaru stołecznego. Te dwa projekty są największymi projektami realizowanymi w ramach planu rozwoju obszaru stołecznego.

reykjavik.is
Udostępnij ten artykuł