Większa liczba długotrwale bezrobotnych

Dodane przez: INP Czas czytania: 1 min.

 

W roku 2011 liczba osób czynnych zawodowo w Islandii wynosiła 180 000, z czego 167 300 osób było zatrudnionych a 12 700 było bezrobotnymi. Współczynnik aktywności zawodowej wynosił 80,4%, wskaźnik zatrudnienia 74,7% a stopa bezrobocia wyniosła 7,1%.
W 2010 roku, liczba osób bezrobotnych zmalała o 1000.
Stopa bezrobocia w Reykjaviku w 2010 roku wyniosła 9%, w okolicy Reykjaviku stopa bezrobocia wyniosła 7%, a w pozostałych regionach 5%.
Wśród mężczyzn stopa bezrobocia wyniosła 7,8% a wśród kobiet 6,2%.

- REKLAMA -
Ad image

Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd Statystyczny, spośród osób które były bezrobotne w roku 2011, 2400 było bezrobotnymi przez 1-2 miesiące, w roku 2010 liczba ta była większa i wynosiła 2800 osób, czyli 20,8% wszystkich bezrobotnych.
Osób długotrwale bezrobotnych, które pozostawały bez pracy przez 12 miesięcy lub dłużej, w roku 2011 było 3400, czyli 26,5%, w roku 2010 takich osób było 2800.

Udostępnij ten artykuł