Islandczycy cenią wielokulturowość

Dodane przez: INP Czas czytania: 3 min.

Islandczycy stają się coraz bardziej pozytywnie nastawieni do imigracji i wielokulturowości, a mieszkańcy tego kraju mają obecnie w Europie najbardziej liberalne poglądy na te sprawy. Tak pokazują wyniki najnowszego europejskiego badania społecznego European Social Survey, mierzącego postawy, przekonania i wzorce zachowań różnych grup społecznych w ponad trzydziestu krajach.

Badanie, które rozpoczęło się w 2001 roku, zostało przeprowadzone w 23 krajach i obejmowało wywiady z 44 387 uczestnikami, w tym z 880 Islandczykami. Najnowsze wyniki pochodzą z ósmego badania przeprowadzonego w 2016 roku, w którym Islandia wzięła udział po raz trzeci. Wcześniej uczestniczyła w badaniach ankietowych przeprowadzonych w latach 2004 i 2012.

- REKLAMA -
Ad image

Wśród zadanych pytań znalazło się takie, czy imigranci mają pozytywny czy negatywny wpływ na gospodarkę, a także, czy czynią z kraju lepsze, czy gorsze miejsce do życia.

W obecnym badaniu 69% Islandczyków stwierdziło, że imigranci mają pozytywny wpływ na gospodarkę, a 78%, że sprawiają, iż Islandia staje się lepszym miejscem do życia. Oba te wskaźniki procentowe są zdecydowanie najwyższe spośród wszystkich krajów europejskich. Irlandia i Szwecja nie były wcale daleko w tyle, zgłaszając około 60 % pozytywnych odpowiedzi na te same pytania.

Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło wielokulturowości, a w szczególności tego, czy uczestnicy są przekonani, że kultura danego kraju została wzbogacona przez imigrantów. 78% Islandczyków odpowiedziało twierdząco na to pytanie, co znowu jest najwyższym odsetkiem pozytywnych odpowiedzi w Europie. Podobnie wysokie wskaźniki pozytywnych odpowiedzi odnotowano w Finlandii (77%), a następnie Szwecji (72%).

Austria, Litwa, Węgry, Czechy i Rosja okazały się najbardziej wrogo nastawione do obcych wpływów kulturowych. Na przykład tylko 17% Rosjan stwierdziło, że imigranci mają pozytywny wpływ na życie kulturalne ich kraju.

Islandia zajęła również wysokie miejsce w odpowiedzi na pytanie, czy rząd powinien być szczodry w udzielaniu zezwoleń na pobyt osobom ubiegającym się o azyl, czy też nie. 56% odpowiedziało „tak”, a 15% stwierdziło, że bardzo się za tym opowiada. Jest to trzeci co do wielkości w Europie wskaźnik pozytywnych odpowiedzi. Najwyższy wskaźnik w tej kategorii osiągnęła Portugalia (71%), a następnie Irlandia (59%).

Gdy porówna się odpowiedzi Islandczyków w tegorocznym badaniu z tymi z lat 2004 i 2012, widać, że ich nastawienie do imigrantów i wielokulturowości w ostatnich latach staje się coraz bardziej pozytywne. W 2004 roku 68% Islandczyków stwierdziło, że imigranci ulepszają życie kulturalne kraju; 69% potwierdziło to w roku 2012.

Jak na tym tle wypada Polska?
Wszystkie wyniki badania można znaleźć TU.

Grupa GMT/Monika Szewczuk

Udostępnij ten artykuł