8.8 C
Reykjavík
25 czerwca 2022

Islandzka firma wielorybnicza zabiła płetwala błękitnego

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Siedemnastu naukowców z dziedziny biologii i życia morskiego wydało wspólne oświadczenie, uważając za bardzo prawdopodobne, że Hvalur hf., jedyna islandzka firma zajmująca się połowami wielorybów, w rzeczywistości zabiła płetwala błękitnego. Co więcej, uważają oni, że firma ta złamała islandzkie prawo, jak również prawo międzynarodowe, i że jej działalność powinna się opierać na badaniach genetycznych.

W Hvalur hf. złowiono wieloryba, który przyciągnął uwagę społeczności międzynarodowej. Od tamtej pory toczy się spór o to, czy zwierzę to płetwal błękitny czy też hybryda płetwala błękitnego i zwyczajnego. Jednak analiza przeprowadzona przez siedemnastu naukowców, którzy dokonali przeglądu zdjęć zwierzęcia, jest jednomyślna.

„My, niżej podpisani eksperci ds. płetwali błękitnych / waleni, uważamy, na podstawie cech morfologicznych, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wieloryb („waleń 22”) złowiony w ostatnią sobotę, 7 lipca, wbrew doniesieniom władz, jest hybrydą płetwala błękitnego i zwyczajnego” – tak brzmi część tego oświadczenia. „Jeśli testy wykażą, że wieloryb jest hybrydą, to ma on wielką wartość dla badań i nauki, ponieważ hybrydy występują bardzo rzadko. Są one niezwykle ważne dla wysiłków naukowych mających na celu lepsze zrozumienie różnych procesów ewolucyjnych i ekologicznych. Zabicie w ciągu ostatnich dziesięcioleci co najmniej czterech takich hybryd podczas islandzkich połowów wielorybów jest ogromną stratą”.

Naukowcy powołują się na art. 3 i 10 islandzkiej ustawy o połowach wielorybów, które zakazują polowań na płetwale błękitne. Zgodnie z ustawą wymaga się, aby przedsiębiorstwa, które chcą na nie polować, przestrzegały orzeczeń sądowych.

Badacze odnoszą się również do rozporządzenia w sprawie konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), zgodnie z którym hybrydy „traktuje się z dużą ostrożnością” w przypadkach, gdy jedno z rodziców hybrydy jest gatunkiem chronionym. Ten przepis uniemożliwiłby firmie Hvalur hf. wyeksportowanie mięsa tego gatunku do jakiegokolwiek kraju.

„W związku z tym wzywamy do umożliwienia statkom wielorybniczym określania ponad wszelką wątpliwość, za pomocą przeprowadzenia natychmiastowych badań genetycznych, gatunków poławianych wielorybów” – stwierdzono w oświadczeniu.

Grupa GMT/Grażyna Przybysz

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -