Mniej samochodów na benzynę…

Dodane przez: INP Czas czytania: 3 min.

Unia Europejska, w tym roku opublikowała nową białą księgę, w której znalazł się pomysł dotyczący znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Celem jest zredukowanie emisji z sektora transportu do 2050 roku, o 60%. 
W białej księdze znalazło się dziesięć sposobów na wprowadzenie tych zmian. Wśród nich są pomysły na wykorzystanie nowych, trwałych paliw i innych układów napędowych w samochodach. Najważniejszym z nich jest zmniejszenie liczby pojazdów, które korzystają z konwencjonalnych źródeł energii, czyli benzyny lub ropy. W planach UE jest zmniejszenie liczby takich pojazdów o połowę do roku 2030, doprowadzając powoli do całkowitego ich wyeliminowania z miast do roku 2050. Samochody ciężarowe, które emitują najwięcej dwutlenku węgla, powinny być wyeliminowane z miast do 2030 roku.
Jednak aby osiągnąć takie cele, należy przeprowadzić całkowitą zmianę w transporcie w Europie. W założeniach znajduje się też wprowadzenie redukcji emisji towarzyszących transportowi morskiemu o przynajmniej 40%, jak również wprowadzenie w lotnictwie paliw, które będą miały niską emisję dwutlenku węgla. Komisja Europejska, chce również aby do transportu towarowego wykorzystywać częściej kolej bądź statki.
Odpowiedzialny za transport w UE wiceprzewodniczący Komisji, Siim Kallas powiedział : „Transport w roku 2050 wytycza plan stworzenia konkurencyjnego sektora transportu, który pozwoli na zwiększenie mobilności i redukcję emisji. Możemy i musimy dokonać jednego i drugiego jednocześnie. Powtarzana często opinia, że walka ze zmianą klimatu oznacza konieczność ograniczenia mobilności jest po prostu fałszywa. Konkurencyjne systemy transportu mają żywotne znaczenie dla zdolności Europy do konkurowania z całym światem w dziedzinie wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i powszedniej jakości życia obywateli. Ograniczanie swobody poruszania się nie wchodzi w rachubę; nie ma też mowy o pozostawieniu transportu samemu sobie. Możemy przełamać wieloletnią zależność sektora od ropy, nie poświęcając przy tym jego sprawności ani nie zagrażając mobilności. Dzięki temu wszyscy mogą tylko skorzystać.” 
Zgodnie z informacjami podanymi przez Komisję Europejską: „ostateczny cel to utworzenie jednolitego europejskiego obszaru transportu, na którym panować będzie ostrzejsza konkurencja oraz w pełni zintegrowana sieć transportowa, łącząca rozmaite formy transportu tak, by umożliwić głębokie przemiany sposobu przemieszczania się pasażerów i towarów”.

- REKLAMA -
Ad image
Udostępnij ten artykuł