Prawa pasażera tanich linii lotniczych

Dodane przez: INP Czas czytania: 12 min.

Dnia 17 lutego 2005 weszła w życie nowa regulacja UE Nr 261/2004, określająca prawa pasażera w ruchu lotniczym, w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub jego znacznego opóźnienia. Poniżej przedstawiamy w ogólny sposób jej zapisy. Regulacja określa odpowiedzialność przewoźnika, bez względu na to, czy nasz lot jest lotem rejsowym czy czarterowym.

Czy możemy na lotnisku dowiedzieć się, że nie ma dla nas miejsca w samolocie?

- REKLAMA -
Ad image

Zdarza się, że na pokładzie samolotu nie starcza miejsca dla wszystkich, którzy kupili bilet. Dzieje się tak, ponieważ linie lotnicze liczą na to, że część pasażerów w ostatniej chwili lotu z rozmaitych przyczyn zrezygnuje z przelotu. Aby uniknąć wolnych miejsc na pokładzie – oznaczajacych utratę potencjalnych zysków – sprzedają często więcej biletów, niż jest miejsc w samolocie.
Kiedy do odprawy zgłosi się więcej pasażerów niż spodziewał się przewoźnik, nie wszyscy będą wpuszczeni na pokład. W takiej sytuacji najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest przesunięcie osób z wykupionymi biletami na miejsce niższej klasy (ekonomicznej), na miejsce w wyższej klasie (business). Zgodnie z nowymi przepisami, przewoźnik nie może w takim wypadku żądać żadnych dodatkowych opłat. Lecisz po prostu trochę wygodniej.

Jeśli zdarzy Ci się sytuacja odwrotna (przeniesienie z wyższej klasy do niższej), przysługuje Ci odszkodowanie, płatne w ciągu 7 dni:
30% ceny biletu w przypadku rejsów do 1.500 km
50% ceny biletu w przypadku rejsów wewnątrz UE powyżej 1.500 km (wyłączając rejsy między europejskimi terytoriami Państw Członkowskich UE a zamorskimi terytoriami Francji) i między 1.500 a 3.500 km w przypadku rejsów poza UE
75% ceny biletu w przypadku pozostałych rejsów (włączając rejsy między europejskimi terytoriami Państw Członkowskich UE a zamorskimi terytoriami Francji)

Jeśli odwołany lot jest kolejnym etapem naszego połączenia, mamy prawo do bezpłatnego powrotu do portu, z którego się ono zaczynało. Przewoźnik może prócz tego zaoferować ochotnikom dodatkowe korzyści.

Jeżeli zmiana trasy powoduje zmianę portu docelowego na inny, ale obsługujący to samo miasto lub region, przysługuje nam prawo do bezpłatnego transportu albo do portu wskazanego na bilecie lub do innego, uzgodnionego z przewoźnikiem, miejsca (np. do centrum miasta).

Odmowa przyjęcia na pokład

Jeśli przesunięcia między klasami nie wystarczą, by zapewnić wszystkim chętnym miejsce na pokładzie, przewoźnik musi wezwać ochotników spośród pasażerów. Zgłaszając się na ochotnika, nabywasz prawo do zwrotu biletu lub innego połączenia. Aby Cię przekonać, przewoźnik może zaproponować Ci także rozmaite korzyści, wedle swojego uznania.

W przypadku, gdy korzyści takie nie przekonają wystarczającej ilości ochotników, przewoźnik może odmówić Ci przelotu wbrew Twojej woli. W takim jednak wypadku przysługuje nam wyżywienie i nocleg w hotelu, odpowiednio do czasu oczekiwania na następny lot, wraz z darmowym transportem między hotelem a lotniskiem. Ponadto mamy prawo do dwóch bezpłatnych połączeń telefonicznych, teleksów, faksów lub e-maili. Przysługują nam również wszystkie prawa, które mają ochotnicy (prócz korzyści, które przewoźnik propononuje dobrowolnie ochotnikom), a wysokość odszkodowania, które przewoźnik dodatkowo musi wypłacić, jest prawnie określona, i wynosi:
250 euro w przypadku rejsów do 1.500 km
400 euro w przypadku rejsów wewnątrz UE powyżej 1.500 km i między 1.500 a 3.500 km w przypadku rejsów poza UE
600 euro dla pozostałych rejsów. Odszkodowania te będą o połowę mniejsze, jeśli przewoźnikowi uda się zaproponować rejs, który pozwoli dotrzeć do portu docelowego najwyżej 2 godziny później w przypadku (I), 3 godziny później w przypadku (II) lub 4 godziny później w przypadku (III).

Przewoźnik ma obowiązek zapewnienia przelotu w pierwszej kolejności osobom o obniżonej sprawności w poruszaniu się i towarzyszącym im osobom lub certyfikowanym psom-przewodnikom oraz dzieciom podróżującym bez opieki.

Jakie są nasze prawa, gdy lot zostanie odwołany?

W takim wypadku przewoźnik ma obowiązek poinformować o innych możliwościach podróży w wybranym kierunku. Przysługuje nam także prawo do opieki ze strony przewoźnika, odpowiedniej do czasu oczekiwania na zaproponowane nowe połączenie, podobnie jak w przypadku braku miejsc na pokładzie samolotu. Mamy także prawo do zwrotu ceny biletu i bezpłatnego powrotu do portu, z którego rozpoczynaliśmy podróż, pierwszym możliwym połączeniem. Prawa te nie przysługują nam, jeśli bierzemy udział w wyjeździe zorganizowanym, odwołanym z innego powodu niż odwołanie samego lotu.

Wiele zależy od tego, kiedy i z jakiego powodu lot został odwołany, i jakie połączenia przewoźnik zaproponował w zamian. Jeśli mógł zapobiec odwołaniu lotu, podejmując działania w granicach zdrowego rozsądku, może przysługiwać nam odszkodowanie tak, jak w przypadku odmowy przyjęcia na pokład z powodu braku miejsc.

Odszkodowanie nam nie przysługuje, jeśli:

przewoźnik uprzedził nas o odwołaniu lotu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem
przewoźnik uprzedził nas o odwołaniu lotu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i zaproponował połączenie rozpoczynające się nie wcześniej niż 2 godziny wcześniej i kończące nie później niż 4 godziny później niż planowano
przewoźnik uprzedził nas o odwołaniu lotu z mniej niż 7-dniowym wyprzedzeniem i zaproponował połączenie rozpoczynające się nie wcześniej niż godzinę wcześniej i kończące nie później niż dwie godziny później niż planowano

Na przewoźniku spoczywa obowiązek udowodnienia, że poinformował pasażera odpowiednio wcześnie.

Przewoźnik jest zwolniony z odszkodowania, jeśli wykaże, że odwołanie nastąpiło z przyczyn wyjątkowych (np. kataklizmy, strajki, zła pogoda), którym nie mógł zapobiec, stosując wszelkie uzasadnione działania.

Czy możemy liczyć na pomoc i opiekę, jeśli samolot jest spóźniony?

Tak, mamy prawo do odpowiedniej opieki, w tym do bezpłatnych dwóch połączeń telefonicznych, faksów, teleksów lub maili i – jeśli to potrzebne – posiłków, noclegu w hotelu i transportu między hotelem a lotniskiem, jeśli przewoźnik ma podstawy przewidywać opóźnienie lub jeśli opóźnienie już nastąpiło:
większe niż dwie godziny w przypadku rejsów do 1.500 km
większe niż trzy godziny w przypadku rejsów wewnątrz UE powyżej 1.500 km i między 1.500 a 3.500 km w przypadku rejsów poza UE
większe niż cztery godziny w przypadku pozostałych rejsów

Jeśli lot jest opóźniony o więcej niż pięć godzin, masz prawo do rezygnacji z podróży i zwrotu ceny biletu w ciągu 7 dni, w tym ceny połączeń opłaconych w ramach biletu, a nie przydatnych dla Ciebie w obliczu opóźnienia lotu. Dodatkowo, masz prawo do bezpłatnego powrotu do portu wskazanego na bilecie jako początkowy.
Co możemy zrobić, gdy linie lotnicze zagubią bagaż?
Gdy bagaż ulegnie uszkodzeniu lub zaginie w podróży liniami lotniczymi z kraju UE do jakiegokolwiek portu na świecie, mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie do wysokości 1.000 SDR (ok. 4.563 PLN).

Swoje roszczenie powinniśmy zgłosić nie później niż siedem dni od daty odbioru uszkodzonego bagażu, a w przypadku bagażu opóźnionego, nie później niż 21 dni od daty jego odbioru.

Kto może nam pomóc?

Obsługa lotu ma obowiązek poinformować o przysługujących nam prawach. W przypadku opóźnienia, odwołania lotu lub nadmiernej liczby pasażerów na dany lot, obsługa musi udostępnić tekst dotyczący naszych praw. Dla osób niewidomych lub słabo widzących musi być dostępny tekst w alternatywnej formie, umożliwiający zapoznanie się z nim. Jeśli przewoźnik nie wypełnił ciążących na nim obowiązków, prosimy skontaktować się z Federacją Konsumentów.
Czy korzystając z tanich linii mamy takie same prawa?
Opisane prawa dotyczą wszystkich lotów, nie tylko tradycyjnych lub tanich linii lotniczych, ale także czarterów, jeżeli lot rozpoczyna się z portu w UE albo jest lotem wykonywanym przez przewoźnika unijnego do portu w UE. Aby móc dochodzić tych praw wystarczy, że stawimy się w odpowiednim czasie do odprawy biletowo-bagażowej.

Prawo do opieki

Jeśli, na skutek odmowy przyjęcia na pokład lub opóźnienia albo odwołania lotu, czekasz na lotnisku dłużej, niż mogłeś się spodziewać, przysługuje Ci wyżywienie i nocleg w hotelu, odpowiednio do czasu oczekiwania na następny lot (zawsze, jeśli musisz czekać dodatkową noc lub kilka dni), wraz z darmowym transportem między hotelem a lotniskiem. Taka opieka powinna być stosowna do czasu dodatkowego oczekiwania.

Przewoźnik ma obowiązek zapewnienia opieki w pierwszej kolejności osobom o obniżonej sprawności w poruszaniu się i towarzyszącym im osobom lub psom, oraz dzieciom podróżującym bez opieki. Masz także prawo do dwóch bezpłatnych połączeń telefonicznych, teleksów, faksów lub e-mailów.

Prawo do zwrotu ceny biletu lub innego połączenia 

Jeśli Twój lot został odwołany lub odmówiono Ci wejścia na pokład możesz wybrać między innym rejsem w dniu wybranym przez Ciebie, w tym najbliższym możliwym rejsem, z uwzględnieniem dostępności wolnych miejsc, a zwrotem ceny biletu w ciągu 7 dni.

Jeśli odwołany lot jest kolejnym etapem Twojego połączenia, a Ty decydujesz się na zwrot ceny biletu, masz prawo do bezpłatnego powrotu do portu, z którego się ono zaczynało.

Jeżeli nowe połączenie kończy się w innym porcie, ale obsługującym to samo miasto lub region, przysługuje Ci prawo do bezpłatnego transportu bądź to do portu wskazanego na bilecie, bądź do innego, uzgodnionego z przewoźnikiem, miejsca (np. do centrum miasta, co może być wygodniejsze i dla Ciebie, i dla przewoźnika).
Prawo do odszkodowania za niemożność kontynuowania podróży
Stawki zależą od odległości do ostatniego portu, do którego pasażer przybędzie spóźniony na skutek odmowy przyjęcia na pokład bądź odwołania lotu:
250 euro w przypadku rejsów do 1.500 km (125 euro, jeśli przewoźnik zaproponuje inny rejs pozwalający dotrzeć do celu nie później niż dwie godziny niż wskazano na zakupionym bilecie)
400 euro w przypadku rejsów wewnątrz UE powyżej 1.500 km i między 1.500 a 3.500 km w przypadku rejsów poza UE (200 euro, jeśli przewoźnik zaproponuje inny rejs pozwalający dotrzeć do celu nie później niż trzy godziny niż wskazano na zakupionym bilecie)
600 euro dla pozostałych rejsów (300 euro, jeśli przewoźnik zaproponuje inny rejs pozwalający dotrzeć do celu nie później niż cztery godziny niż wskazano na zakupionym bilecie).

Odszkodowanie powinno zostać wypłacone gotówką, przelewem bankowym, bankowym transferem elektronicznym lub czekiem bankowym. Czeki podróżne i / lub inne formy wchodzą w grę tylko na podstawie pisemnej zgody pasażera.


Artykuł podesłany przez stałego czytelnika, za co bardzo dziękujemy. 

Źródło: www.federacja-konsumentow.org.pl  / www.lowcostport.pl

Należy pamiętać że gdy przewoźnik odwoła lot , odpowiednio wcześniej nas o tym informując, a my sami  zmienimy rezerwację, to , potocznie mówiąc ” nie mamy nic do gadania”,  prawo stoi po stronie przewoźnika, a my „dobrowolnie” przebukowaliśmy bilet. 

Udostępnij ten artykuł