Dziennikarze “jak muchy” dla Ásatrú

2960

Ásatrú to religijna grupa – stowarzyszenie w Islandii, którego działania w ubiegłym roku były bardzo często tematem poruszanym przez media krajowe oraz zagraniczne. Działania stowarzyszenia były opisywane w wielu magazynach, a dziennikarze „zlatywali się jak muchy” aby brać udział w spotkaniach i obrządkach Ásatrú.

Stowarzyszenie chcąc chronić swojego wizerunku musiało zareagować na to bardzo napastliwe działanie, nie tylko ze strony mediów, ale również turystów i wprowadzono zakaz fotografowania podczas ceremonii.

Zagraniczni dziennikarze nie byli muchą na ścianie, ale muchą, która siadała na naszym jedzeniu podczas spotkań – komentował zachowanie dziennikarzy oraz turystów – przedstawiciel Ásatrú i najwyższy kapłan – Hilmar Örn Hilmarsson, który uważa, że wzrost zainteresowania jest spowodowany planem budowy świątyni na wzgórzu
Öskjuhlíð.

Islandzkie stowarzyszenie religijne Ásatrú opiera się na staronordyckiej religii i neopogaństwie. Stowarzyszenie zostało założone w Islandii w 1972 roku przez rolnika Sveinbjörna Beinteinssona i początkowo miało 12 członków.

Opublikowany w: