-5.2 C
Reykjavík
8 grudnia 2022

Konferencja Wielokulturowa – co to takiego?

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -

Co? Gdzie? Jak? – czyli dlaczego potrzebna jest Konferencja Wielokulturowa?

Na wiele pytań dotyczących tego wydarzenia specjalnie dla czytelników Informacji, w rozmowie z Joanną Marcinkowską z Reykjavikuborg odpowiedziała Jóna Kristinsdóttir, rzecznik prasowy Biura Praw Człowieka Miasta Reykjavik, która kieruje organizacją Konferencji Wielokulturowej.

Po co jest nam potrzebna Konferencja Wielokulturowa?

Jóna Kristinsdóttir: Pomysł zorganizowania Konferencji Wielokulturowej zrodził się na przełomie 2009 i 2010 roku. Po raz pierwszy odbyła się ona dwa lata temu w roku 2010. To właśnie Biuro Praw Człowieka Miasta Reykjavik dostrzegło potrzebą stworzenia platformy dialogu ze społecznością obcokrajowców na Islandii. Grupa ta coraz bardziej się rozrasta i istnieje coraz większa potrzeba wyjścia naprzeciw jej potrzebom. Żeby było to możliwe musimy wiedzieć jak to zrobić, a najlepszym źródłem informacji jest grupa samych zainteresowanych. Jeżeli chcemy mieć wpływ na polepszenie usług dla imigrantów musimy wiedzieć, czego oni oczekują. To właśnie podczas Konferencji Wielokulturowej mamy szanse zadać pytania i uzyskać na nie odpowiedź. Konferencja ta jest krokiem w stronę wdrażania polityki wielokulturowości z inicjatywy Miasta Reykjavik. Podczas Konferencji odbędą się również po raz drugi wybory do Rady Wielokulturowej.

Czym się zajmuje i kto zasiada w Radzie Wielokulturowej?

Jóna: Rada Wielokulturowa jest organem doradczym dla Rady Prawa Człowieka Miasta Reykjavik oraz innych instytucji miejskich zajmujących się sprawami emigrantów. Wybierana jest na 2 lata i pełni ważną funkcję i doradza w sprawach dotyczących imigrantów. Ważne jest, więc aby zasiadały w niej osoby znające dobrze problemy obcokrajowców. System wyborów będzie trochę inny w tym roku. Do Rady wybranych zostanie w sposób demokratyczny 7 członków i 7 członków zastępczych, którzy zajmą miejsce osób wybranych gdyby z jakiś powodów nie mogły one więcej kontynuować działalności w radzie.

Kto może zgłosić swoją kandydaturą do Rady?

Jóna: Każdy, kto uważa się za reprezentanta sprawa imigrantów, jest pełnoletnim imigrantem zameldowanym w Reykjaviku mógł zgłosić swoją kandydaturę. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 20 października i mamy w tej chwili pokaźną grupą osób, z których 10 listopada imigranci wybiorą swoich przedstawicieli w Radzie. Głosować można również 8 i 9 listopada w Ratuszu Miejskim w godz. 10.00 – 17.00. Jeżeli chcecie poznać kandydatów i wybrać swojego faworyta zapraszamy na otwarte spotkanie z nimi, które odbędzie się 5 listopada w Teatrze Iðnó o godz. 20.00.

Kto może wziąć udział w Konferencji i kto jest jej organizatorem?

Jóna: Każdy kto jest pełnoletni i jest imigrantem na Islandii może wziąć udział w tegorocznej konferencji. Wszystkich chętnych prosimy o rejestrację wysyłając email na adres mannrettindi@reykjavik.is lub pod tel. 411 41 53. Teatr Miejski, w którym ma odbyć się konferencja ma ograniczoną ilość miejsc, a chcemy dobrze przygotować się na przyjęcie uczestników. Patronem Konferencji Wielokulturowej jest Miasto Reykjavik i Rada Praw Człowieka Miasta Reykjavik, a Biuro Praw Człowieka Miasta Reykjavik odpowiada za jej organizację.

Konferencja odbyła się już wcześniej. Jaki był jej temat i jakie wymierne efekty przyniosła?

Jóna: Celem pierwszej konferencji, która odbyła się w 2010 roku było oddanie głosu społeczności imigrantów i wysłuchanie ich opinii oraz sugestii na temat usług świadczonych przez Miasto Reykjavik, dotyczących kwestii społecznych i kulturalnych. Opinie i uwagi te zostały zebrane oraz przekazane do poszczególnych działów miasta m.in: działu sportu i rekreacji, wydziału szkolnego i zajęć rekreacyjnych itp. Te uwagi stały się źródłem do wprowadzenia zmian oraz dostosowania do potrzeb społeczności imigrantów. Raport z wprowadzonych zmian zostanie przedstawiony na nadchodzącej konferencji. Wtedy też mogli w niej uczestniczyć jedynie imigranci mający adres zameldowania w Reykjaviku. To ograniczenie wynikało głównie z tematyki konferencji, która ściśle wiązała się z polityką miasta. Nadchodząca konferencja nie stawia takich ograniczeń.

Jaka będzie tematyka tegorocznej Konferencji?

Jóna: Tegoroczna edycja konferencji wielokulturowej ma podobne założenia. W tym roku kładziemy głównie nacisk na rozpowszechnianie informacji wśród obcokrajowców, możliwość udziału w życiu politycznym, w życiu kulturalnym. Praca została podzielona na dwa etapy. Najpierw będziemy pytać się o to, do jakich informacji imigranci chcą mieć dostęp. A następnie przedstawimy, w jaki sposób informacje są rozpowszechniane.

Czy mogłabyś opisać jak praktyczne będzie to przebiegało. W jaki sposób uczestnicy będą mogli wyrazić swoje opinie na dany temat?

Jóna: Praca na konferencji odbywa się przy 10 osobowych stolikach w poszczególnych językach. Uczestnicy mogą wziąć udział w dyskusjach, które będą odbywać się w 9 językach: polskim, tajskim, litewskim, angielskim, hiszpańskim, rosyjskim, islandzkim, filipińskim i wietnamskim, co daje im możliwość swobodnego wypowiadania się. Pracą przy każdym stole kieruje przewodniczący stołu, a zebrane opinie notuje sekretarz. Uczestnicy odpowiadają na pytania zadane przez przewodniczącego stołu i mają okazję w grupie przedyskutować swoje propozycje, które sekretarz zapisuje w raporcie z obrad stołu.

Co dzieje się z odpowiedziami na pytania?

Jóna: Z informacji uzyskanych od imigrantów spisany zostanie raport i wysłany do odpowiednich instytucji. Jest to ogromne źródło informacji dla tych podmiotów i według sugestii samych zainteresowanych będą one mogły dostosować swoje działania do potrzeb tej jakże ważnej grupy.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym święcie imigrantów.

Jeżeli masz pomysł jak ulepszyć dostęp imigrantów do informacji, jakich informacji brakuje i chcesz się tymi pomysłami podzielić zapraszamy 10 listopada do Teatru Miejskiego, Listabraut 3, 103 Reykjavik, w godz. 10:00 – 14:00. Na zakończenie mogę zdradzić, że zagra dla wszystkich zgromadzonych zagra Lay Low.

Szczegółowy program konferencji znajduje się TUTAJ.

Osoby, które chcą wziąć udział w głosowaniu powinny mieć ze sobą dowód stwierdzający tożsamość.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -