Kredyt

718

 Rada Miasta Garðabær postanowiła zaciągnąć kredyt z Funduszu Kredytowego Lánasjóði. Kwota w wysokości 400 mln isk. zostanie przeznaczona na sfinansowanie pierwszego etapu budowy szkoły Sjálandsskóla. Spłata kredytu będzie rozłożona na 14 lat.