Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród Polaków

1044

Między majem a sierpniem 2010 roku, Centrum Badań nad Migracjami przy Akademii Reykjavik (MIRRA/CIRRA) przeprowadziło ankietę wśród polskich migrantów zamieszkałych w Reykjaviku i okolicach. Badanie było częścią większego projektu „MOBILNOŚĆ I MIGRACJE W DOBIE TRANSFORMACJI – WYZWANIA METODOLOGICZNE” koordynowanego przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Głównym celem projektu była ewaluacja efektywności zastosowania nowatorskiej metodologii doboru próby, zwanej Respondent Driven Sampling (RDS). Równocześnie, dzięki przeprowadzonemu badaniu udało się zebrać wiele informacji na temat warunków życia i pracy polskich migrantów w Islandii. Wstępne wyniki przeprowadzonej ankiety prezentuje niniejszy raport.

W badaniu wzięło udział 480 respondentów – 55% mężczyzn i 45% kobiet. Ponad połowa nie przekroczyła wieku 35 lat. Większość osób przyjechała do Islandii między 2006 a 2008 rokiem, czyli już po tym, jak kraj ten otworzył swój rynek gospodarczy dla nowych członków UE. Był to też okres intensywnego rozwoju islandzkiej gospodarki, zwłaszcza sektora budowlanego. Co ciekawe, 15% uczestników badania przyjechało po rozpoczęciu kryzysu gospodarczego na wyspie. Z badania wynika, że migracja Polaków do Islandii miała przede wszystkim charakter ekonomiczny. Większość respondentów odpowiedziała, że przyjechała do Islandii w poszukiwaniu pracy.

Oprócz ewaluacji reprezentatywności uzyskanej w badaniu próby, raport zawiera także przegląd dostępnych baz danych, gdzie można uzyskać informacje na temat cudzoziemców przebywających na Islandii. Cały raport, w języku angielskim dostępny jest na stronie mirra.is.

Opublikowany w: