2.8 C
Reykjavík
4 lutego 2023

Dotacja na zajęcia sportowe i rekreacyjne

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

W ramach działań rządu związanymi z COVID-19 można ubiegać się w gminach o dotacje sportowe i rekreacyjne dla dzieci urodzonych w latach 2005-2014, mieszkających w gospodarstwach domowych, w których średnie miesięczne dochody żywicieli, osób fizycznych, małżonków czy konkubentów były łącznie niższe niż 740 000 kr. w okresie marzec-lipiec 2020.

Dotacja wynosi 45.000 koron na każde dziecko.

Przed wystąpieniem o dotację z gminy należy sprawdzić, czy gospodarstwo domowe spełnia powyższe kryteria dochodowe.

Najpierw należy zalogować się za pomocą swojego elektronicznego identyfikatora – patrz tutaj.

Należy pamiętać, że w przypadku małżeństwa/konkubinatu obie strony muszą wyrazić zgodę na ujawnienie przez urząd podatkowy (RSK) informacji o dochodach w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów dochodowych.

Jeśli otrzymasz odpowiedź, że możesz ubiegać się o dotację, otrzymasz szczegółowe informacje na temat dalszych kroków. Jeżeli otrzymasz odpowiedź, że nie kwalifikujesz się do otrzymania dotacji, zostaniesz poinformowany dokąd należy się udać jeśli posiadasz pytania lub zastrzeżenia dotyczące uzyskanej odpowiedzi.

Wnioski o dotację przyjmowane są do 1 marca 2021 roku.

Zakładane jest, że zajęcia sportowo-rekreacyjne będą odbywały się w roku szkolnym 2020-2021 Przydzielenie dotacji ustalane jest przez gminy. Ustalenia dotyczące dotacji mogą różnić się w poszczególnych gminach i różnice te mogą dotyczyć, np.:

-rodzaju zajęć sportowych i rekreacyjnych objętych dotacją

-dodatkowych dokumentów które należy złożyć wraz z wnioskiem o dotację

-czasu rozpatrywania wniosków

Wszelkie zapytania dotyczące dotacji należy kierować do swojej gminy.

Więcej informacji znajduje się na stronie island.is – TU.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -