Neuroflow – aktywny program stymulacji słuchowej

721

Neuroflow to pierwszy polski aktywny program stymulacji słuchowej, jaki od niedawna jest dostępny również na Islandii. Aktywny, bo wymaga współpracy i koncentracji także ze strony pacjenta. Jest to szansa dla osób, które mają problem z przetwarzaniem słuchowym, tj. rozumieniem mowy w szumie, skupieniem się na komunikacie słownym, prawidłowym wypowiadaniem i zapamiętywaniem wyrazów, czytaniem i pisaniem.

Dzięki tej terapii możliwe jest również szybsze nabywanie umiejętności związanych z językiem obcym. Niewątpliwą zaletą tej metody jest to, że po diagnozie można przeprowadzać treningi słuchowe samodzielnie w domu. Więcej o metodzie, zaburzeniach przetwarzania słuchowego i stymulacji słuchowej można poczytać na grupie Facebooka „Neuroflow na Islandii”.

Providerem metody Neuroflow na Islandii jest Justyna Gotthardt. Pytania dotyczące diagnozy oraz programu przetwarzania słuchowego można kierować na adres e-mail: neuroflow.jg@gmail.com.

Opublikowany w: