8.8 C
Reykjavík
14 sierpnia 2022

Instrukcje dla obcokrajowców dotyczące wyborów samorządowych w Islandii

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Procedury związane z głosowaniem – instrukcje dla obcokrajowców dotyczące wyborów samorządowych w Islandii które odbędą się w dniu 31 maja 2014 roku. 

PRAWO DO GŁOSOWANIA

Obcokrajowcom przysługuje prawo do głosowania w zależności od czasu pobytu w Islandii:

– Obywatele krajów nordyckich, którzy przebywają legalnie na terenie Islandii przez okres trzech kolejnych lat, począwszy od 31 maja 2011 roku.
– Obywatele pozostałych krajów, którzy przebywają legalnie na terenie Islandii przez okres pięciu kolejnych lat, począwszy od 29 maja 2009 roku.

Każda osoba uprawniona do głosowania może się również zarejestrować jako kandydat i ubiegać się o wybór do władz samorządowych.

CZY JESTEM NA LIŚCIE WYBORCZEJ?

Każda osoba uprawniona do głosowania zostaje automatycznie umieszczona na liście wyborczej w gminie, w której jest legalnie zameldowana dnia 10 maja 2014 roku i może głosować tylko w tej gminie. Jeżeli nie są Państwo pewni, czy Państwa nazwisko znajduje się na liście wyborczej, mogą Państwo uzyskać takie informacje w Krajowym Rejestrze. Lista wyborcza będzie również dostępna przez okres co najmniej 15 dni przed wyborami na stronie internetowej: www.kosning.is. Lista jest również dostępna w urzędach gminnych nie później niż na dziesięć dni przed datą wyborów.

OSTATNIO SIĘ PRZEPROWADZIŁEM/AM LUB ZAMIERZAM SIĘ PRZEPROWADZIĆ. CZY BĘDĘ MIEĆ PRAWO DO GŁOSOWANIA W MOJEJ NOWEJ GMINIE?

Tak, jeżeli powiadomienie o zmianie adresu zostanie przesłane do Krajowego Rejestru przed dniem 10 maja 2014 roku.

GDZIE BĘDĘ GŁOSOWAĆ?

W lokalu wyborczym w dniu wyborów
– Większość głosujących będzie oddawać głosy w lokalach wyborczych w dniu wyborów, czyli 31 maja 2014 roku.
– Władze gminne podają, gdzie znajdują się lokale wyborcze i w jakich godzinach będą otwarte.
Głosowanie przed dniem wyborów
– Głosowanie przedwyborcze będzie mieć miejsce w biurach komisarzy okręgowych od dnia 5 kwietnia 2014 roku.Informacje o godzinach otwarcia i lokalizacji znaleźć można na stronie internetowej: www.syslumenn.is.
– Głosowanie przedwyborcze możliwe jest również w zagranicznych ambasadach i konsulatach Islandii. Więcej informacji o godzinach otwarcia i lokalizacji znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.mfa.is.
– Więcej informacji na temat głosowania przedwyborczego w instytucjach i domach prywatnych oraz sposobie oddawania głosów w głosowaniu przedwyborczym znaleźć można w formie filmu wideo na stronie internetowej:www.kosning.is.

GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM

– Należy okazać dokument potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem, np. paszport, dowód osobisty czy prawo jazdy) lub potwierdzić tożsamość w inny sposób, który komisja wyborcza uzna za wystarczający.
– Osoby uprawnione do glosowania otrzymają kartę do głosowania, którą zabiorą ze sobą do kabiny.
– W kabinie należy umieścić ołówkiem krzyżyk (X) w kratce przed literą oznaczającą listę kandydatów, na którą chce się zagłosować.
W niektórych mniejszych gminach wyborcy mogą oddawać głos poprzez wpisanie na karcie wyborczej nazwisk preferowanych kandydatów. W celu odświeżenia pamięci można ze sobą zabrać do kabiny wyborczej listę z ich nazwiskami.
– W kabinach wyborczych znajdują się karty w alfabecie Braille’a (dla osób niedowidzących) z informacją o literach oznaczających listy kandydatów. Osoby, które nie są w stanie samodzielnie oddać głosu, mogą wyznaczyć członka komisji, który udzieli im pomocy. Można również poprosić o zgodę na towarzystwo wybranej osoby, która udzieli pomocy w głosowaniu w kabinie wyborczej.
Pomoc w kabinie wyborczej może być udzielona jedynie głosującym, którzy nie są w stanie oddać głosu w przewidziany sposób z powodu niedowidzenia lub niedowładu rąk. Osoby w takiej sytuacji, które nie mogą przedstawić swojej prośby komisji wyborczej, mogą złożyć zaświadczenie od opiekuna prawnego i w takim przypadku zostanie im udzielona zgoda na głosowanie w towarzystwie wybranej osoby.
– Jeśli chcą Państwo zmienić kolejność kandydatów na wybranej liście, należy wpisać numer 1 przy nazwisku kandydata, który ma być na pierwszym miejscu, numer 2 przy nazwisku kandydata, który ma być na drugim miejscu itd. Jeśli chcą Państwo usunąć kandydata z listy, należy wykreślić jego nazwisko z listy.
Nie wolno wprowadzać żadnych zmian na listach kandydatów, z wyjątkiem listy, na którą Państwo głosują, ani umieszczać żadnych innych znaków na karcie wyborczej, gdyż spowoduje to unieważnienie głosu.
– Jeśli przypadkowo zaznaczą Państwo cokolwiek na karcie do głosowania lub uszkodzą w jakikolwiek inny sposób kartę, należy przekazać ją komisji wyborczej, która wręczy Państwu nowy egzemplarz karty.
– Nie wolno pokazywać innym osobom swojej karty wyborczej z oddanym głosem, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny i nie można wówczas wrzucić karty do urny wyborczej.
– Po oddaniu głosu należy złożyć kartę do głosowania do takiej samej postaci, w jakiej otrzymali Państwo kartę i wrzucić ją do urny wyborczej. Następnie należy opuścić lokal wyborczy.

Głosowanie kończy się w sobotę wieczorem 31 maja, a lokale wyborcze zostaną zamknięte najpóźniej o godzinie 22. Później nastąpi zliczanie głosów na podstawie kart wyborczych i ogłoszenie wyników głosowania w massmediach. Zliczane są również puste i nieważne karty wyborcze i podawana jest ich liczba.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -