9.8 C
Reykjavík
11 sierpnia 2022

„Pocztówka z wakacji” – konkurs plastyczny dla dzieci

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Polska księgarnia na Islandii polishbooks.is ma ponownie zaszczyt zaprosić dzieci do udziału w konkursie plastycznym. Organizatorzy i sponsorzy konkursu chcieliby odbyć kolorową podróż do miejsc, w których mogliście spędzać wolny czas w okresie wakacji. Odwołując się do Waszej wyobraźni, pragnęlibyśmy ożywić sceny, postaci czy zabytki, które towarzyszyły Wam w podróżach. Pokażcie na własnoręcznie przygotowanych pocztówkach miejsca, które odwiedzaliście podczas wakacyjnych wojaży.

Technika wykonania pracy – dowolna plastyczna. Format pracy nie większy niż A4.

Termin zgłaszania prac na konkurs: do 15 września 2022 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu 20 września 2022 roku.

Jury będzie oceniać staranność wykonania, wrażenie artystyczne i pomysłowość.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody (będzie ich dziewięć), sponsorowane przez:

Czekamy na prace wszystkich twórców (małych i dużych)!

Do każdej pracy konkursowej należy załączyć:

  • metryczkę – czytelnie wypełnioną pismem drukowanym, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego oraz naklejoną na odwrocie pracy
    konkursowej,
  • oświadczenie, podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców / opiekunów prawnych.
Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r.) w bazie danych osobowych Organizatora dla celów Konkursu.

Prace należy przesłać na adres polishbooks24@gmail.com z dopiskiem KONKURS POCZTÓWKA Z WAKACJI.

Strona wydarzenia na Facebooku – TU.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -