10.8 C
Reykjavík
29 czerwca 2022

100.000 koron dla bezrobotnych

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Rząd postanowił przedłużyć środki ekonomiczne mające złagodzić skutki pandemii dla obywateli i zdecydował o przyznaniu osobom poszukującym pracy, które borykają się z długotrwałym* bezrobociem, jednorazową wypłatę w wysokości 100.000 koron. Ma to nastąpić w następnym miesiącu.

Zasiłek wyrównawczy (hlutabótaleið) będzie teraz częścią programu Hefjum störf. Program działa w ten sposób, że firmy, instytucje i organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie na zatrudnianie szczególnie tych osób, które są teraz na zasiłku wyrównawczym.

Ásmundur Einar Daðason

„Chcemy, aby firmy mające stabilną sytuację zatrudniały więcej osób.” – powiedział dziś minister spraw społecznych i dzieci Ásmundur Einar Daðason w rozmowie z dziennikarzami przed siedzibą ministrów.

600 milionów koron będzie przeznaczone na wspólny program ministerstw spraw społecznych, zdrowia oraz edukacji w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Podjęte zostaną różne środki o charakterze społecznym w celu wsparcia grup szczególnie wrażliwych, tj. osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z naciskiem na poprawę zdrowia psychicznego.

„Musimy zadbać o dobre samopoczucie psychiczne dzieci i młodzieży i kontynuować tę działalność przez rok do dwóch lat po zakończeniu epidemii” – powiedział Ásmundur w rozmowie z dziennikarzami. Zdaniem ministra są to działania wielopłaszczyznowe, ale ministerstwo spraw społecznych będzie współpracować ze służbami socjalnymi gmin i wzmacniać organizacje pozarządowe, które zajmują się sprawami dzieci i młodzieży.

Zapytany czy jednorazowa pomoc finansowa i kampania Hefjum störf pomogą w zmniejszeniu bezrobocia, minister odpowiedział, że już widzi pozytywne efekty, ponieważ akcja ta pozwoliła na stworzenie czterech tysięcy miejsc pracy.

„Bezrobocie gwałtownie spada, częściowo z powodu działań rządu, ale także dlatego, że epidemia się kończy.”

Stan i kontynuacja działań ekonomicznych z powodu COVID, szczególne rozwiązania dla studentów z powodu pandemii, symulacja wpływu szczepionek na trzecią falę COVID-19 oraz postęp procesu szczepień były między innymi w programie dzisiejszego posiedzenia rządu.

*Zasiłek dla osób długotrwale bezrobotnych: Specjalna dotacja zostanie wypłacona na wsparcie grupy, która była bezrobotna przed Covid i nie korzystała z przedłużenia okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych uzależnionego od dochodów.
Maksymalna kwota dotacji to 100 000 ISK. i będzie wypłacane proporcjonalnie do prawa do zasiłku dla osób poszukujących pracy, które pobierały zasiłek dla bezrobotnych za kwiecień i otrzymywały zasiłek dla bezrobotnych nieprzerwanie przez 14 miesięcy lub dłużej w dniu 1 maja 2021r.
Dochodowe zasiłki dla bezrobotnych: Okres, w którym można przeznaczyć na sześć miesięcy zasiłek dla bezrobotnych uzależniony od dochodów, zostanie przedłużony do 1 lutego 2022 r. Prawo do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych uzależnionego od dochodów zostało tymczasowo przedłużone z trzech do sześciu miesięcy, aby objąć spadek dochodów z powodu Covid 19 i pierwotnie oczekiwano jego odnowienia. prawo do 1 października 2021 r. Okres ten zostanie teraz przedłużony do 1 lutego 2022r.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -