6.8 C
Reykjavík
4 października 2022

Jak poprawić zaufanie do islandzkiego przemysłu

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -

Zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym na rządowej stronie internetowej, podjęto decyzję o wprowadzeniu siedmiu różnych środków mających na celu zwiększenie zaufania do islandzkiego przemysłu.

Zwiększenie przejrzystości działania większych spółek nienotowanych na giełdzie

Trwają przygotowania projektu ustawy dotyczącej zwiększenia wymogów w zakresie sprawozdawczości odnoszącej się do proporcjonalnie dużych przedsiębiorstw. Ma to na celu zwiększenie transparentności ich działania, zagwarantowanie uczciwości i poprawę reputacji islandzkiego przemysłu.

Zwiększenie przejrzystości działania dużych przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa

Ocena sytuacji i wprowadzenia usprawnień w zakresie rybołówstwa na szczeblu międzynarodowym

Minister rybołówstwa i rolnictwa zwróci się do FAO, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, o dokonanie oceny praktyk biznesowych firm rybackich, które prowadzą połowy oraz działalność dotyczącą kwot połowowych, w tym w krajach rozwijających się. Następnie FAO ma także zaproponować zmiany mające na celu walkę z korupcją, łapówkarstwem i praniem pieniędzy.

Zakończenie weryfikacji definicji „podmiotu powiązanego” do końca roku

Istnieje konieczność dokonania przeglądu przepisów dotyczących maksymalnego procentowego udziału w połowach w odniesieniu do podmiotów powiązanych z sektora rybołówstwa.

Zapewnienie dodatkowego finansowania na potrzeby kontroli skarbowych

Ze względu na liczne czynniki, które wymagają zbadania, Dyrektoriat Kontroli Skarbowych i Dyrektoriat Podatkowy będą mogły czasowo zatrudniać dodatkowe osoby do pracy przy dochodzeniach.

Zaostrzenie środków chroniących przed konfliktami interesów i przekupstwem

Przygotowywane są działania mające na celu zwiększenie przejrzystości i zaufania w przemyśle, takie jak wprowadzenie zmian w ustawie o dostępie do informacji oraz sporządzenie projektów ustaw dotyczących ochrony sygnalistów i zapobiegania konfliktom interesów. Omówiono finansowanie dochodzenia prokuratora okręgowego w sprawie firmy Samherji.

Monitorowanie reakcji z zagranicy

Sprawa Samherji została omówiona w kontekście stosunków międzynarodowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych monitoruje sposób w jaki opisują ją zagraniczne media i przygotowało metody reagowania w przypadku negatywnego wpływu na reputację Islandii.

Grupa GMT/Krzysztof Grabowski

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -