Zakaz polowania na ptaki

897
Alka

Komisja Ochrony Środowiska, zadecydowała, że na okres pięciu lat wprowadzony zostanie zakaz polowania na ptaki z gatunku nurzyków, alk i maskonurów. Decyzja taka została podjęta na podstawie badań, które wykazały, że liczba tych ptaków w ostatnich dziesięcioleciach drastycznie zmalała.
Zakaz polowań na te ptaki, obowiązuje na terenie całej Islandii i ma na celu poprawienie ich liczebności.

Opublikowany w: