Islandia ma 321 857 mieszkańców

9801

Nowe dane Islandzkiego Urzędu Statystycznego wykazały, że liczba mieszkańców Islandii wzrosła w ciągu ostatniego roku o 2 282 osoby i w dniu 1 stycznia populacja Islandii wynosiła 321 857 osób. Dla porównania w dniu 1 stycznia 2012 roku liczba mieszkańców Islandii wynosiła 319 575 osób, co daje 0,7 proc wzrost liczby mieszkańców.

- REKLAMA -

Największy wzrost liczby mieszkańców był wśród kobiet- 1,4 proc, a liczba mężczyzn powiększyła się o 0,03 proc. Większość, bo aż 2 082 nowe osoby urodziły się bądź przeprowadziły się do Reykjaviku. W wyniku tego liczba mieszkańców okręgu stołecznego powiększyła się o 1 proc.

Jednak w tym samym okresie w dwóch regionach kraju odnotowano nieznaczny spadek liczby ludności. Na północnym- zachodzie liczba mieszkańców zmniejszyła się o 0,4 proc.

- REKLAMA -

Natomiast sześć regionów odnotowało wzrost liczby mieszkańców np. na Fiordach Zachodnich liczba mieszkańców zwiększyła się o 77 osób.

Dane wykazały również, że zwiększyła się liczba rodzin, których członkowie nie skończyli 18 roku życia i nastoletnich rodziców samodzielnie wychowujących dzieci. W dniu 1 stycznia 2013 roku ich liczba osiągnęła 78 168, a w dniu 1 stycznia roku 2012 było tych osób 77 621.

Opublikowany w: