3.8 C
Reykjavík
7 października 2022

Jak żyje się nastolatkom w Islandii? – analiza raportu

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) opublikował analizę porównawczą dotyczącą warunków i jakości życia dzieci w 29 najbardziej rozwiniętych krajach świata. Islandia dumnie bryluje w wielu kategoriach, często pozostawiając inne kraje, w tym także Polskę, w tyle. Punktem wyjściowym analizy UNICEFu jest tabela rankingowa sporządzona w oparciu o dane dotyczące warunków i jakości życia dzieci.

Pozycja każdego z krajów w tabeli została ustalona na podstawie średniej z pięciu obszarów objętych w badaniu czyli warunki materialne, zdrowie i bezpieczeństwo, edukacja, zachowania i ryzyka oraz warunki mieszkaniowe i środowisko. Jak wynika z raportu najlepiej żyje się dzieciom w Holandii a pozostałe cztery miejsca zajmują kraje Nordyckie, kolejno Norwegia, Islandia, Finlandia i Szwecja. Polska znalazła się w trzeciej części tabeli na 21 miejscu.

unicef2

Ogólnie rzecz biorąc wydaje się jednak, że nie istnieje silna zależność pomiędzy wartością PKB przypadającą na jednego mieszkańca, a warunkami i jakością życia dzieci w danym kraju. Przykładem może być np. fakt, że Polska przegoniła w rankingu Włochy czy Stany Zjednoczone.
Zagłębiając się w analizę pod kątem warunków i jakości życia dzieci w samej tylko Islandii, możemy dowiedzieć się iż islandzkie dzieci deklarują najwyższy poziom zamożności swych rodzin. Islandia zajmuje także pierwsze, chlubne miejsce w analizie “Zdrowie i Bezpieczeństwo”.
Według wyżej wspomnianej analizy w Islandii jest najmniejszy współczynnik umieralności niemowląt – pod uwagę brano zgony dzieci poniżej 12 miesiąca życia na 1000 żywych urodzeń. Polska znajduje się na 24 miejscu w tym badaniu, przed m.in. Stanami Zjednoczonymi i Rumunią. W Islandii jest także najmniejszy procent noworodków o masie urodzeniowej poniżej 2 500 gramów. Trzecim elementem składowym wykorzystanym do stworzenia całościowego obrazu zdrowia dzieci jest współczynnik umieralności dzieci oraz młodych ludzi w wieku od 1 roku do 19 lat w przeliczeniu na 100 000. Liczba tych zgonów jest w Islandii najmniejsza.

unicef3

W obszarze badań “Edukacja” Islandia uplasowała się powyżej średniej, zajmując tym razem jednak tylko 10 miejsce, w tym obszarze Polska wyprzedziła Islandię o jedno oczko. Warto jednak podkreślić iż Polska odnotowała ponad 90 procentowy odsetek osób w wieku 15-19 lat, kontynuujących edukację ponadpodstawową, i uplasowała się na 2 miejscu, zaraz po Belgii. Pod tym względem Islandia wypadła dużo gorzej, zajmując odległe 15 miejsce.

W ocenie „Zachowań i zagrożeń” Islandia zajęła trzecie miejsce, zaraz po Holandii i Danii. Elementami składowymi wyników był procent dzieci: dotkniętych nadwagą, codziennie spożywających śniadanie, codziennie jedzących owoce, aktywnych fizycznie, współczynnik dzietności wśród nastolatek, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków oraz narażenie dzieci na przemoc czyli bójki i dręczenie.

uniceftab4

Z poszczególnych badań warto zauważyć iż w Islandii jest najmniejszy odsetek dzieci w wieku 11, 13 i 15 lat, które palą papierosy przynajmniej raz w tygodniu, a poziom nadużywania alkoholu przez młodych ludzi wynoszący 10% lub mniej odnotowano jedynie w ośmiu krajach – w tym także w Islandii. Islandia odnotowuje także niski poziom zarówno uczestniczenia w bójkach, jak i dręczenia.
Biorąc pod uwagę badanie zatytułowane „Warunki mieszkaniowe i środowisko”, Islandia jest na 7 miejscu, jednak z najmniejszym odsetkiem gospodarstw domowych z dziećmi zgłaszającymi więcej niż jeden problem mieszkaniowy. W skład tego obszaru badań wchodził także współczynnik zabójstw. Roczna liczba zabójstw na 100 000 mieszkańców znów najmniejsza była w Islandii.

uniceftab6W badaniu rankingowym satysfakcji dzieci w wieku 11, 13, i 15 lat z życia (w latach 2009/2010) Islandia znalazła się na drugim miejscu, zaraz po Holandii. To bardzo smutne, lecz polskie dzieci oceniły satysfakcję z życia bardzo słabo – Polska uplasowała się na przedostatnim, 28 miejscu, satysfakcję z życia gorzej oceniają jedynie dzieci w Rumunii.

80,3 % dzieci w Islandii twierdzi, iż ich rówieśnicy z klasy są sympatyczni i pomocni. 89,3 % dzieci w Islandii twierdzi, iż łatwo rozmawia im się ze swoimi matkami a 79,8 % ze swoimi ojcami. W badaniu relacji dzieci z rodzicami i rówieśnikami Islandia jest na 2 miejscu, spośród badań przeprowadzonych we wszystkich 29 krajach.

Całość badania oraz wszystkie analizy porównawcze można przeczytać w biuletynie Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), z kwietnia 2013 znajdującego się <TU>

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -