Odkryto 50 nowych planet, w tym 16 Super Ziem

1077

Europejskie Obserwatorium Południowe w Chile odkryło 50 nowych planet. 16 z nich przypomina naszą Ziemię, i to właśnie ze względu, iż masa tych planet jest zbliżona do masy naszej planety – nazywane są Super Ziemiami. Super Ziemie pozostają nierozwiązaną zagadką, czy znajduje się na nich woda?, a co za tym idzie jakieś życie?. Tego nie wiemy. 50 nowych planet w tym 16 Super Ziem, widział jedynie  HARPS, czyli High Accuracy Radial velocity Planet Searcher – bardzo dokładny poszukiwacz planet metodą prędkości radialnej. Harps potrafi zarejestrować zmianę prędkości planet, mniejszą niż 4 kilometry na godzinę . Dzięki temu naukowcy odkryli między innymi 16 oddalających się, i po chwili przybliżających się planet.. Oznacza to że krążą w około jakiejś orbity. Czy może znajdować się na nich jakieś życie? Tego szybko się nie dowiemy.. niestety..

Zbyt daleka odległość, by zbadać czy znajduje się na nich woda i tlen, niezbędne do powstania życia.