Dalsze trzęsienia, możliwa erupcja wulkanu i jak postępować podczas trzęsień

Dodane przez: INP Czas czytania: 6 min.

Epicentrum serii trzęsień ziemi, które rozpoczęły się 4 lipca 2023 roku, leży między Fagradalsfjall i Keilir. Trzęsienia ziemi rozpoczęły się w znanym obszarze pod Fagradalsfjall (w pobliżu miejsca, w którym intruzja rozpoczęła się w lipcu 2022 roku). Hipocentrum znajdowało się początkowo na głębokości około 8 km, jednak w około pięć godzin po rozpoczęciu trzęsień, spłyciło się do około 4 km.

Wczoraj rano, 5 lipca, mierzono trzęsienia ziemi, które występowały na głębokości około 2–3 km. W miarę upływu czasu rosła liczba trzęsień oraz ich siła, łącznie wystąpiło 13 wstrząsów o sile powyżej 4,0 stopnia.
W okresie 48 godzin (do czasu pisania tego artykułu) zgodnie z informacjami podanymi przez Islandzkie Biuro Meteorologiczne, na Półwyspie Reykjanes wystąpiło łącznie 3334 trzęsień ziemi. Wiele z nich było odczuwalnych przez mieszkańców okręgu metropolitarnego, Akranes i miejscowości na Półwyspie Reykjanes.

- REKLAMA -
Ad image

Aktywność, która występuje obecnie, jest podobna do poprzednich trzęsień ziemi, które miały miejsce w tym rejonie w lutym, marcu i grudniu 2021 roku oraz w lipcu i sierpniu 2022 roku.
Trzęsienia te były spowodowane intruzją magmy w tym samym obszarze. Dwie z takich serii trzęsień zakończyły się erupcjami (w marcu 2021 i sierpniu 2022).
Obecna aktywność jest podobna do tej, która rozpoczęła się 30 lipca 2022 r., kiedy w tym samym regionie doszło do intruzji, a po serii silnych trzęsień  cztery dni później, 3 sierpnia 2022 roku, nastąpiła erupcja.

Uważa się, że ta zwiększona aktywność wskazuje na początek erupcji, która może wystąpić w ciągu najbliższych kilku godzin lub dni. Jednak możliwe jest też, że aktywność się zatrzyma bez erupcji. Prawdopodobieństwo obecnego wybuchu wulkanu zwiększa się, biorąc pod uwagę zdarzenia, jakie miały miejsce przed erupcją w lipcu i sierpniu 2022 roku.

Zasady postępowania podczas trzęsienia ziemi

Jak postępować w razie trzęsienia ziemi? Co zrobić, jaka powinna być nasza reakcja? Na te pytania można znaleźć odpowiedzi w poniższej instrukcji.

Trzęsienie ziemi: zasada „klęknij-zasłoń-trzymaj”

Trzęsienia ziemi na ogół występują nagle, bez ostrzeżenia. Dlatego należy wcześniej zapoznać się ze sposobem postępowania i umieć szybko zareagować w sytuacji zagrożenia.

Środki bezpieczeństwa:
• Przymocuj mocno szafki, półki i ciężkie przedmioty do podłogi lub ścian.
• Umieść ciężkie przedmioty na dolnych półkach lub nisko przy ścianach.
• Przymocuj dokładnie sprzęt grzewczy i kaloryfery. Upewnij się, czy wiesz, gdzie znajdują się bezpieczniki i główny zawór wody.
• Przymocuj ramy obrazów i kinkiety za pomocą haków z zamknięciem zabezpieczającym.
• Sprawdź, czy żaden przedmiot nie może spaść na łóżka.
• Upewnij się, czy sufity panelowe i podniesione podłogi są odpowiednio przytwierdzone.
• Zakryj okna, aby uniknąć niebezpieczeństwa w razie stłuczenia szyb. Jeśli istnieje zagrożenie trzęsieniem ziemi, łóżka nie powinny stać blisko okien.
• W sytuacji katastrofy naturalnej komunikaty Ochrony Cywilnej podawane są do wiadomości publicznej przez państwowe radio.

W sytuacji zagrożenia

Aby umiejętnie i szybko zareagować w razie trzęsienia ziemi, zapamiętaj trzy słowa: KLĘKNIJ, ZASŁOŃ, TRZYMAJ.
Osoby, które silne trzęsienie ziemi zastanie wewnątrz budynku, powinny uważać zwłaszcza na:
• Nieumocowane meble, które mogą się przesuwać.
• Przedmioty, które mogą spadać z półek lub wypaść z szafek (zwłaszcza w kuchni).
• Przenośne grzejniki, które mogą się przesuwać.
• Potłuczone szkło.
• Spadające elementy konstrukcji budynku.

Nie biegaj wewnątrz budynku ani nie wybiegaj na zewnątrz w panice.

Jeśli jesteś na dworze:

• Wyjdź na otwartą przestrzeń i odsuń się jak najdalej od budynków i słupów linii wysokiego napięcia. Zachowaj bezpieczną odległość od konstrukcji i instalacji o wymiarach odpowiadających Twojej wysokości lub większych. Jeśli wyjście na otwartą przestrzeń nie jest możliwe, uklęknij i zasłoń głowę.
• Uważaj na spadające kamienie i lawiny żwiru w rejonach górskich.
• Jeśli akurat prowadzisz pojazd, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu.

Po przejściu trzęsienia ziemi:

• Poruszaj się tylko w obuwiu (jeśli na ziemi jest gruz).
• Znajdź apteczkę, jeśli jest potrzebna.
• Sprawdź, czy ktoś nie jest ranny; jeśli tak, zadzwoń pod numer 112. W przypadku, gdy telefoniczne wezwanie pomocy nie jest możliwe, należy oznaczyć miejsce wypadku flagą.
• W przypadku przecieku, którego nie można zatamować, wyłącz dopływ wody i ogrzewanie. Jeśli konstrukcja budynku uległa uszkodzeniu, należy wyłączyć instalację elektryczną.
• Sprawdź, czy na pewno nie doszło do pożaru. Jeśli wciąż istnieje takie zagrożenie, nie używaj otwartego ognia.
• Spokojnie opuść budynek, jeśli nie nadaje się do dalszego zamieszkania wskutek poniesionych uszkodzeń. Bezładne rzucanie się do wyjścia ze zniszczonych domów jest przyczyną wielu wypadków.
• Przed opuszczeniem budynku ubierz się stosownie do pogody panującej na zewnątrz.

Pamiętaj, że najbliższym ogrzewanym schronieniem wyposażonym w radioodbiornik, jest na ogół samochód. Ośrodki dla poszkodowanych organizowane są zazwyczaj w budynkach szkolnych.
• Słuchaj komunikatów Ochrony Cywilnej emitowanych przez państwowe radio.
• Nigdy nie dotykaj uszkodzonych słupów linii wysokiego napięcia.

PAMIĘTAJ:
W sytuacjach kryzysowych telefon może uratować zdrowie i życie. Staraj się ograniczyć czas rozmów do niezbędnego minimum.

Udostępnij ten artykuł