Sezon polowań na renifery pozostanie bez zmian

Dodane przez: INP Czas czytania: 2 min.
Stado reniferów widziane koło Egilsstaðir / fot. Iceland News / Tom S.

Rada Doradcza ds. Dobrostanu Zwierząt, proponowała aby opóźnić sezon polowań na renifery w 2023 roku, jednak pozostanie on niezmieniony.

Zalecenie Rady Doradczej ds. Dobrostanu Zwierząt dotyczyło dobrostanu cieląt reniferów, w szczególności cieląt osieroconych w okresie zimowym. W zaleceniu Rady Doradczej odniesiono się do Norwegii, gdzie właśnie z tego powodu, sezon polowań rozpoczyna się później.

- REKLAMA -
Ad image

Polowania na renifery rozpoczną się 15 lipca i będą możliwe do 15 września. Natomiast od 1 sierpnia będzie można polować na samice i podobnie jak w poprzednich latach zakończą się one 20 września.

Bjarni Jónasson z Islandzkiej Agencji Ochrony Środowiska twierdzi, że wyniki ostatniego raportu nie dostarczyły wystarczających dowodów, do tego aby zmienić porę roku.

W oświadczeniu Bjarni powiedział: „Porównanie średniego wskaźnika śmiertelności cieląt w okresie zimowym przed i po ich ochronie nie wskazuje, że wyższy odsetek cieląt pozbawionych matki zwiększa ogólny wskaźnik śmiertelności zimowej tych zwierząt. Skrócenie sezonu łowieckiego i ograniczenie może zwiększyć presję polowań na stada, co może mieć niekorzystny wpływ na zwierzęta.”

Bjarni odniósł się również do niedawnych badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Przyrodniczych we Wschodniej Islandii. Badanie wykazało, że „nadal nie ma dowodów na to, że osierocone cielęta nie mogą przetrwać i przeżyć zim. Istnieje jednak ryzyko, że mogą one mieć wyższą śmiertelność niż cielęta, które towarzyszą matkom w trudnych latach. Takie incydenty prawdopodobnie nie miały miejsca w ostatniej dekadzie, chyba że były bardzo lokalne.”

Bjarni zwrócił także uwagę na to, że wszyscy myśliwi wybierający się na polowania na renifery, muszą mieć doświadczonego przewodnika z ważnym zezwoleniem Agencji Ochrony Środowiska. Przewodnik kieruje myśliwym w wyborze zwierzęcia po obserwacji stada, pozwalając myśliwym zobaczyć, czy cielę towarzyszy krowie, czy nie.

Udostępnij ten artykuł