Islandia łamie prawa uchodźców

Dodane przez: INP Czas czytania: 2 min.

Władze islandzkie łamią międzynarodowe prawo uchodźców, którzy po przybyciu do kraju z fałszywymi bądź przeterminowanymi dokumentami zostają uwięzieni, informuje urzędnik ONZ.

Niedawno do Islandii przyleciała Pia Prytz Phiri, przedstawicielka Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) w krajach bałtyckich i nordyckich, jej wizyta w kraju była ściśle związana z oceną warunków w jakich mieszkają azylanci. Powszechną praktyką dotyczącą uchodźców, którzy przybywają do Islandii z fałszywymi dokumentami jest ich natychmiastowe aresztowanie i osadzenie w więzieniu.

- REKLAMA -
Ad image

Takie traktowanie uchodźców jest według Pii Prytz Phiri – pogwałceniem prawa międzynarodowego.

„Chcę aby to było jasne, że (UNHCR) uważa takie działanie za nieuzasadnione” powiedziała, dodając, że: „nie można karać uchodźców za nielegalny wjazd do kraju, w którym chcą prosić o azyl”. 

Przytoczyła ona szczegółowo artykuł nr 31 z Konwencji Dotyczącej Statusu Uchodźców:
„Artykuł 31
Uchodźcy przebywający nielegalnie w państwie przyjęcia
1. Umawiające się Państwa nie będą nakładały kar za nielegalny wjazd lub pobyt na uchodźców przebywających bezpośrednio z terytorium, na którym ich życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo w rozumieniu artykułu 1, i weszli lub przebywają na ich terytorium bez zezwolenia, pod warunkiem że zgłoszą się bezzwłocznie do władz i przedstawią wiarygodne przyczyny swojego nielegalnego wjazdu lub pobytu.
2. Umawiające się Państwa nie będą nakładały na poruszanie się takich uchodźców ograniczeń poza tymi, które są niezbędne; ograniczenia takie będą stosowane tylko dopóty, dopóki status tych uchodźców w państwie nie zostanie uregulowany lub dopóki nie zostaną przyjęci w innym państwie. Umawiające się Państwa przyznają uchodźcom odpowiedni czas, jak również wszystkie niezbędne ułatwienia dla uzyskania prawa przyjęcia w innym państwie.”

Mimo to uchodźcy, którzy przybywają do Islandii z fałszywymi dokumentami zostają aresztowani i postawieni przed sądem. Zazwyczaj osoby te zostają skazane na 30 dni pozbawienia wolności.

Udostępnij ten artykuł