Islandia musi walczyć z rasizmem i nietolerancją

Dodane przez: INP Czas czytania: 3 min.

Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji ( ECRI) opublikowała dziś nowy raport na temat Islandii. François Sant’Angelo przestawiciel ECRI powiedział, że pomimo tego, że w kraju wprowadzane są pozytywne zmiany w temacie rasizmu, nadal jest wiele nierozwiązanych aspektów, które dotyczą mniejszości narodowych w Islandii.

Działania, które według ECRI są niepokojące to opóźnianie przyznania zgody społeczności muzułmańskiej na budowę meczetów oraz brak odpowiednich praw i organów rządowych, które w Islandii działałyby na rzecz zwalczania dyskryminacji. Ważnym punktem, jest również wypełnienie luk w obecnym prawodawstwie imigracyjnym.

- REKLAMA -
Ad image

Jak na razie rząd islandzki przyjął politykę na rzecz integracji imigrantów i opracował plan dzięki, któremu mają zostać rozwiązane problemy imigrantów. Duży nacisk położono na przepisy dotyczące edukacji, szczególnie dzieci, których językiem ojczystym nie jest język islandzki.
Wprowadzono również stosowne zmiany do przepisów dotyczących małżeństw mieszanych. Dzięki czemu imigrantki pozostające w związkach małżeńskich z Islandczykami nie muszą się obawiać utraty pozwolenia na pobyt w Islandii po tym jak odejdą one od swoich mężów.

Jednak to co wywołuje duże kontrowersje dotyczy braku wyspecjalizowanego organu, który zajmowałby się zwalczaniem rasizmu i dyskryminacji, która powstaje ze względu na „rasę”, kolor skóry, język, religię, narodowość lub pochodzenie narodowe lub etniczne.

Zmienione zostały przepisy dotyczące przyznawania obywatelstwa islandzkiego, teraz aby je otrzymać należy zdać egzamin z języka islandzkiego. W tym samym czasie rząd zmniejszył dotacje na naukę języka islandzkiego, co spowodowało, że koszty nauki znacznie podrożały. Tak więc obcokrajowcy muszą znacznie więcej płacić za naukę niż islandzcy uczniowie.

Z bardzo dużą dezaprobatą ze strony ECRI, spotkały się również głosy nienawiści wobec muzułmanów, które są propagowane przez prywatną islandzką telewizję oraz w internecie.

W raporcie ECRI, przygotowało listę zaleceń dla władz islandzkich, które powinny zostać jak najszybciej zrealizowane i wdrożone.
Trzy zalecenia, które według ECRI powinny zostać wprowadzone w trybie praktycznie natychmiastowym w okresie najbliższych dwóch lat dotyczą :
-wydania społeczności muzułmańskiej pozwolenia na budowę meczetów aby mogli oni w należyty sposób kultywować swoją wiarę,
-zakończenia prac nad ustawą antydyskryminacyjną, aby została ona jak najszybciej przyjęta przez parlament i wprowadzona w życie,
-wprowadzenia nowego przepisu do prawa karnego, który wyraźnie uznawałby rasistowską motywację popełnienia przestępstwa jako okoliczność obciążającą.

Udostępnij ten artykuł